Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

ICATT interactive media

Het PassendOnderwijsPortaal

Scherm met Het PassendOnderwijsPortaal

Bedrijfsnaam ICATT interactive media
KvK Nummer 33243924
Website www.icatt.nl
Beschrijving onderneming ICATT is een full service internet bureau. Wij ontwerpen en realiseren complexe webapplicaties voor overheden en non-profitorganisaties. Onze kracht ligt in het vertalen van ingewikkelde processen naar gebruiksvriendelijke en technisch hoogstaande oplossingen. We geloven dat we alleen in nauwe samenwerking met onze klanten en de eindgebruiker tot een succesvol resultaat komen.
Naam innovatie Het PassendOnderwijsPortaal
Beschrijving innovatie Veilig omgaan met gegevens van een kwetsbare doelgroep
Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop vanaf 1 augustus 2014 extra ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben wordt georganiseerd. Doel is dat meer kinderen op een school in de buurt ondersteuning kunnen krijgen. Scholen kunnen een aanvraag indienen en de beoordeling volgen, ouders en leerlingen worden automatisch op de hoogte gehouden. Consulenten van het samenwerkingsverband beoordelen de aanvragen en documenteren de besluiten. De organisaties die ondersteuningstrajecten bieden, ontvangen op veilige manier leerlinggegevens.
Efficiënt en transparant werken
Met de applicatie kunnen gebruikers op een veilige en makkelijke manier een aanvraag voor Passend Onderwijs indienen, beoordelen, toekennen, overdragen en archiveren. De applicatie helpt het samenwerkingsverband om efficiënt en transparant te werken en optimaliseert het interne werkproces.
Optimaliseren van het werkproces
Het PassendOnderwijsPortaal zorgt voor een automatisch opbouw van een dossier. Er is geen administratie nodig voor het verzamelen van stukken. Het dossier kan selectief gedeeld worden met betrokkenen, er is geen administratie nodig voor de distributie van stukken. Het slimme aanvraagformulier maakt het correct invullen sneller en eenvoudiger. Dit voorkomt dat een aanvraag meerdere keren moet worden aangevuld omdat het niet juist of compleet is ingestuurd. Zo kan het samenwerkingsverband sneller beslissen en ontvangt de leerling sneller de benodigde ondersteuning. De archivering volgens wettelijke bewaartermijnen gaat automatisch. Er is geen administratie nodig voor het beheer en periodiek schonen van de archieven
Samenwerking, potentie voor anderen
Iedere samenwerkingsverband is vrij in het inrichten van haar de ondersteuning en de werkprocessen om deze toe te kennen. De generieke opzet van de applicatie maakt deze geschikt voor ieder samenwerkingsverband. De kern is voor iedereen bruikbaar, het aanvraag- en het toekenningsdeel is voor ieder samenwerkingsverband specifiek. We werken met een gedeelde codebase waardoor generieke uitbreidingen direct voor alle afnemers beschikbaar zijn. We werken niet met licenties maar verdelen de ontwikkelkosten over de verschillende afnemers. Zo bouwen we samen aan de applicatie en zijn de individuele kosten per afnemer beperkt.
Website innovatie https://www.icatt.nl/PassendOnderwijsPor...
Noodzaak en belang van deze innovatie Het scholenveld heeft maken met een groot aantal applicaties en steeds meer administratieve lasten en een toenemend tekort aan personeel. Het PassendOnderwijsPortaal is ontwikkeld met eindgebruikers en sluit aan bij hun kennis, ervaring en werkproces. Daarmee wordt een aanvraag, sneller en beter ingevuld. Dit scheelt kostbare tijd en draagt bij aan de motivatie. Het aanvragen van extra ondersteuning is een voor ouders en kinderen een belastend gegeven. Het PassendOnderwijsPortaal draagt bij aan heldere communicatie en een transparant proces. Ook de informatiebeveiling van de kwetsbare gegevens in de keten van betrokken organisaties, in aansluiting op de AVG, is met Het PassendOnderwijsPortaal goed geborgd. En een efficiënter, gedeeld proces vergroot de mogelijkheden en kansen voor kinderen uit een kwetsbare doelgroep.
Bijdrage aan een betere wereld De wet Passend Onderwijs heeft als doel ervoor te zorgen dat ieder kind in Nederland een passende onderwijsplek krijgt. De uitvoer van de wet ligt bij de regionale samenwerkingsverbanden. Zij bedenken hoe de regionale ondersteuning vorm krijgt en verdelen de gelden. Het PassendOnderwijsPortaal helpt bij de uitvoer van de wet. Ze zorgt voor een efficiënte en transparante aanvraag beoordeling en toekenning van ondersteuningstrajecten.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel In onderwijs maakt men veel gebruik van standaardpakketten met een licentiemodel. Samenwerkingsverbanden hebben echter complete vrijheid in het organiseren van hun taak. Standaardpakketten passen dan vaak niet bij de werkprocessen. Het OnderwijsSchakelPortaal is een flexibele bouwdoos met generieke elementen en alle mogelijkheden voor specifieke uitbreidingen, waarbij ook kleinere samenwerkingsverbanden geholpen kunnen worden in het efficiënt en veilig afhandelen van het matchingsproces.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact