Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

IBIS Power

PowerNEST

IBIS-Power, zonnepanelen op hoogbouw

Bedrijfsnaam IBIS Power
KvK Nummer 60001690
Website www.ibispower.eu
Beschrijving onderneming Ontwikkelen en vermarkten van duurzame innovaties in verschillende doelgroepen in de maatschappij
Naam innovatie PowerNEST
Beschrijving innovatie PowerNEST combineert zonne- en windenergie op geïntegreerde en architectonisch aantrekkelijke wijze om hoogbouw met grote stappen te verduurzamen. Door gebruik te kunnen maken van +100% van het dakoppervlak voor zonnepanelen, en daaronder een windenergie systeem met een Venturi funnel toe te passen, wekt PowerNEST 6x meer energie op dan de traditioneel toepassingen van zonnepanelen op daken van hoogbouw. In de praktijk betekent dit dat PowerNEST residentiële hoogbouw tot 12 hoog volledig van duurzame elektrische energie kan voorzien, waarbij dat momenteel tot maximaal 2 a 3 lagen kan met de traditionele toepassing van zonnepanelen. De oplossing is verder uitgewerkt tot een volledig modulair bouwsysteem dat in principe prefab wordt geleverd en in 1 dag bovenop daken van bestaande en nieuwbouw kan worden geplaatst, de aanwezige installaties op een dak kunnen blijven staan en zonder noodzaak van constructieve aanpassingen.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie Momenteel staan er twee PowerNEST installaties in Nederland. Het eerste demonstratiemodel PowerNEST 1.0 is eerst 12 maanden getest in de Eemshaven waarvan de opwekkingsresultaten zijn gevalideerd door de TU Eindhoven. In Juli 2017 is deze module geplaatst op het dak van een residentiele hoogbouw van Bo-Ex aan de Henriettedreef te Utrecht. Hier zijn nogmaals metingen verricht, maar was de bewonerservaring het belangrijkst. De bewoners en de gebouweigenaar geven aan dat ze geen overlast hebben van geluid of trillingen, en zijn zeer positief over PowerNEST als duurzame oplossing op hun woning. PowerNEST 2.0 werd geopend in december 2017 te Nieuwerkerk aan de IJssel. De nieuwe en verbeterde versie is de dakvullende, modulaire oplossing die voor de eerste keer gefabriceerd werd, en binnenkort ook in Utrecht op een gebouw zal worden geplaatst. Deze module is klaar voor de markt en grootschalige productie. Momenteel is IBIS Power met enkele marktpartijen en financiers bezig om een eerste tranch productie van 300-400 modules voor te bereiden om op daken van woningstichtingen te plaatsen onder een ESCo businessmodel. In totaal kijken we naar een markt van 2.163 gebouwen van 5 lagen en hoger in het bezit van woningstichtingen in de kustprovincies waar ongeveer 22.000 modules oppassen om zo\'n 270.000 huishoudens van 540 GWh/jaar aan duurzame energie te gaan voorzien om in de komende 20 jaren 12,54 MegaTon CO2 te besparen.
PowerNEST is volledig circulair, omdat het ontworpen is om gedurende haar levensduur elementen te kunnen vervangen en uitwisselen of zelfs in modules te kunnen worden opgepakt en met de bewoners mee kan verhuizen. De grootste impact van PowerNEST is dat het de enige effectieve oplossing is om hoogbouw te verduurzamen waarbij bewoners vaak niet zelf een dak hebben om zonnepanelen te plaatsen en dat het een duurzame oplossing biedt voor de laag van de bevolking die het vaak zelf niet kan veroorloven om te verduurzamen.
Bijdrage aan een betere wereld Het is een drempel voor woningstichtingen om PowerNEST aan te kopen en in het bezit te hebben. We hebben gekozen om een Energy Service Company (ESCo) model toe te passen, omdat het een technische installatie waarvan wij uiteindelijk degenen zijn die er het meeste van weten, en het daarnaast in ons voordeel is om de installatie te meten, onderhouden en te blijven verbeteren. Het streven is om PowerNEST nagenoeg kosteloos op het dak van de woningstichting te plaatsen waarbij, in hun voordeel, de gebouwwaarde en levensduur omhoog zal gaan. Daarnaast willen we de duurzaam opgewekte energie tegen een gereduceerd markttarief aan de bewoners aanbieden. Op deze manier proberen we het voor iedereen voordelig en aantrekkelijk te maken om te verduurzamen, terwijl IBIS Power continue probeert de technologie te verbeteren en efficiënter te maken zodat PowerNEST kan meegroeien met de toenemende behoefte aan elektriciteit door bijvoorbeeld gasloze verwarming en elektrisch rijden.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel PowerNEST is een innovatie die als allereerste een effectieve oplossing biedt om hoogbouw te verduurzamen. Internationaal is het erkend als een revolutionaire oplossing die in 1 klap 6 keer meer energie kan produceren dan de huidige state-of-the-art, en daarmee de hoogbouwmarkt onverwacht bereikbaar maakt voor verduurzaming. De innovatie werd al erkend en awarded door onder andere NASA, US-Department of Energy, US-Department of Defense, Rabobank Herman Wijffels Innovatieprijs, Engie Duurzame Dinsdag, Global Energy News, en werd geplaatst in de Champions League van SME\'s door de Europese Commissie en werd onlangs als #8 genoemd als wereldwijde meest belovende duurzame innovatie voor de gebouwde omgeving door Built Worlds USA (Tesla was #7). Nadat we de sociale woningbouw hebben verduurzaamd, zullen we ons richten op alle andere typen hoogbouw om zo snel mogelijk de energietransitie te versnellen en bewerkstelligen.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact