Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

Groasis BV

Growboxx® plant cocoon

Growboxx® plant cocoon

Bedrijfsnaam Groasis BV
KvK Nummer 58403396
Website www.groasis.com/nl
Beschrijving onderneming Groasis heeft diverse producten ontwikkeld waarmee in droge en geërodeerde gebieden bomen (in combinatie met struiken, groenten, bloemen) kunnen worden geplant op een waterbesparende en kostenefficiënte manier. Dit alles zonder gebruik te maken van bijvoorbeeld druppel irrigatie.

De producten van Groasis zorgen ervoor dat het mogelijk wordt om in gebieden te planten waar dat voorheen niet, of heel lastig, was. Denk hierbij aan woestijnen, of gebieden die 100 jaar geleden wel vruchtbaar waren maar nu worden geteisterd door droogte.

Door deze gebieden te beplanten kan de in totaal 2 miljard hectare van door de mens veroorzaakte woestijnen weer worden beplant. Hiermee kunnen we de grond weer vruchtbaar maken en nieuwe ecosystemen creëren. Daarnaast ontbinden we niet alleen de CO2 die in het verleden is vrijgekomen, maar ook die CO2 die we momenteel uitstoten.

Om het planten van bomen aantrekkelijk te maken, kunnen alle soorten bomen worden geplant. Hiermee kunnen niet alleen boomgaarden worden aangelegd, maar ook inheemse bomen voor ecosysteemherstelprojecten of herbebossingsprojecten. Daarnaast kunnen er ook nog struiken, groenten of bloemen worden geplant.
Naam innovatie Growboxx® plant cocoon
Beschrijving innovatie De Growboxx® plant cocoon is het laatst ontwikkelde product. Het is een vierkant bak (40 x 40 x 20 cm) gemaakt van gerecycled papier. Door het papier zit een speciale coating die de bak tot een zekere hoogte waterdicht maakt. De bak bestaat uit 3 onderdelen: het waterreservoir, het deksel en een kleibal die zorgt voor een afsluiting van het water.

Wanneer iemand een boom plant, plaatst men de Growboxx® hieromheen. In het midden van de Growboxx® zit een gat waar de boom doorheen komt. Men vult de bak met water (16 liter) en sluit het waterreservoir af met het deksel en de kleibal. In het deksel zitten 4 plant plugs. Hierin kunnen zaden of kleine stekken worden geplant die dan hydroponisch groeien in het water uit het waterreservoir.

Iedere dag 'zweet' de Growboxx® een beetje en lekt er water door de bodem van de bak. De boom die in het midden is geplant krijgt hierdoor een kleine hoeveelheid water. Dit water is te weinig om goed van te leven, maar te veel om dood van te gaan. De wortels worden getriggerd om te zoeken naar meer water in de grond. Na ongeveer 12 maanden zijn de wortels dusdanig gegroeid (+/- 3 meter) en kunnen zij leven van de vochtigheid die in de grond zit.

In de eerste - in 2012 geïntroduceerde - Growboxx® werd één boom geplant. Die genereert pas inkomen na 5 tot 10 jaar. Hierdoor ontstond er een financieringsprobleem was: hoe betaalt een boer de box? Dit financieringsprobleem is voor boeren in arme streken – wat vaak het geval is bij
gedegradeerde door droogte geteisterde gebieden – onoplosbaar. Vooral door het zogenaamde ‘common
landownership’ waar geen kadaster is en er geen grond als onderpand kan worden gegeven. Met de in 2016 geïntroduceerde revolutionaire Growboxx® is dit opgelost en zijn er 4 plantmogelijkheden: 1) individuele boom in het midden van de bak voor een boomgaard; 2) langs wegen kan er geplant worden; 3) een boom in combinatie met inheemse bloemen en struiken voor ecosysteem herstel; 4) een productieve boom in combinatie met groenten. Met de 4e methode – een productieve boom in combinatie met groenten - krijgen boeren in het eerste jaar voedsel voor hun gezin en financiële inkomsten door een deel van de groenten te verkopen waarmee ze de box en de (fruit)boom kunnen
betalen. Deze 4e mogelijkheid wordt nu ook in de praktijk getest, in samenwerking met het World Food Programme in Colombia.

De Growboxx® is zó ontwikkeld dat hij op een eierdozenmachine kan worden gemaakt. Hierdoor is de
kostprijs uitzonderlijk laag zodat hij voor slechts 1,49 euro wordt verkocht. Door zijn lage prijs in combinatie
met het cash-crop verdienmodel worden inmiddels enorme projecten verkocht. Mexicaanse plattelandsfamilies
gaan samen met een private investeerder 75.000 hectare gedegradeerde grond in Baja California productief
maken. In 2018 willen ze 937.500 Growboxxen op 1.500 hectare met Mezquites planten. Bij een geslaagde pilot wordt
de vervolgorder 49.500.000 stuks. Geïnspireerd door deze order heeft de Mexicaanse staat Baja California voor
119 km wind- en stuifzandkering om de hoofdstad Mexicali 15.000 Growboxxen gekocht. Daarnaast 660.000
Growboxxen voor restauratie van 2.000 hectare als deel van 10.000 hectare verbrand bos in de Sierra de
Juarez. Op de resterende 8.000 hectare van het natuurgebied worden nog eens 3.300.000 Growboxxen geplant.

Het combinatie model van boom en groente planten blijkt de doorbraak om een enorme behoefte op te lossen: financierbare voedselproductie voor de arme boer in combinatie met een efficient waterverbruik. Groasis werkt samen met een netwerk van Nederlandse, Belgische en USA bedrijven. Het IP – en de daarmee gepaard gaande inkomsten - is van Groasis. Daarnaast werkt Groasis samen met tal van buitenlandse universiteiten en onderzoeksinstituten, waaronder o.a. de topinstituten van India als China.
Website innovatie https://www.groasis.com/nl/producten/pla...
Noodzaak en belang van deze innovatie Door bomen te planten op een winstgevende manier kan er meer voedsel worden geproduceerd in de gebieden waar de behoefte het grootst is. Daarnaast kan er meer welvaart en banen worden gecreëerd.
Bijdrage aan een betere wereld De 2 miljard hectare van door de mens gemaakte woestijnen kan weer vruchtbaar worden gemaakt op een duurzame manier. Daarnaast speelt de bak goed in op het klimaatprobleem, het ontbinden van CO2 was nog nooit zo simpel.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel In 2004 is Pieter Hoff begonnen met het ontwikkelen van de plastic Waterboxx® plant cocoon. Deze plastic bak is 10 jaar te (her)gebruiken. Het 'probleem' van deze bak was dat door de hoge kwaliteit arme boeren in droge gebieden hem niet konden aanschaffen (aanschafprijs €20). Hierdoor zijn wij verder gaan ontwikkelen en gaan kijken hoe deze bak nu goedkoper kon. Na verschillende versies en vele jaren testen zijn wij uitgekomen op het laatste model van de Growboxx®. Geen ander product maakt het mogelijk om te planten via onze 'Triple 90 Benefits': 90% minder waterverbruik, 90% lagere kosten en een overlevingspercentage van meer dan 90%!

Daarnaast zijn de producten in 113 landen gepatenteerd.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact