Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Nieuws

Factory Zero BV

iCEM - energiemodule - binnenopstelling

Bedrijfsnaam Factory Zero BV
KvK Nummer 64738442
Website www.factoryzero.nl
Beschrijving onderneming Factory Zero is een jong bedrijf dat zich volledig richt op de ontwikkeling van bouwcomponenten voor zeer energiezuinige nieuwbouw en renovatie. De ontwikkelde bouwelementen maken het voor bouwbedrijven eenvoudig de stap te maken naar zeer energie zuinige woningconcepten zoals Nul-Op-De-Meter. Veel van de complexiteit wordt geïntegreerd geleverd in een geprefabriceerd bouwelement dat eenvoudig kan worden gecombineerd met de huidige bouwmethodes. Hierdoor wordt het bouwproces eenvoudiger en hoeft er minder in huis ontwikkeld te worden.

Door verregaande integratie en industriële productie zijn de bouwcomponenten ook nog eens veel goedkoper dan de huidige bouwpraktijk. Door de standaardisatie van de productie wordt de kwaliteit optimaal gegarandeerd.

Factory Zero werkt samen met grote industriële partijen als Mitsubishi, BASF en ABB. De kap van deze energiemodule is ontwikkeld in nauwe samenwerking met Ubbink. Naast de energiemodule werken ze met diverse partners ook aan een complete dak- en gevelmodule waardoor binnenkort een complete woning-make-over geleverd kan worden. Op deze manier wil Factory Zero o.a. gasloze concepten eenvoudig, betaalbaar en voor iedereen bereikbaar maken.
Naam innovatie iCEM - energiemodule - binnenopstelling
Beschrijving innovatie De module maakt het voor iedere ontwikkelaar eenvoudig om gasloze nieuwbouwwoningen te bouwen. Alle installatie onderdelen zijn compact geïntegreerd in een kast van nog geen vierkante meter en past in iedere laagbouwwoning. Het hele systeem komt getest uit de fabriek, wordt door het dak gehesen en hoeft alleen nog aangesloten te worden in de woning. De speciale dakkap is bedoeld om de warmtepomp weg te werken en past in zowel een horizontaal al verticaal solargrid. Door de plek op het dak, slimme aansturing en het lage vermogen is er geen sprake van geluidsoverlast

Deze compacte en zeer complete woning installatie, met de naam iCEM (Integrated Climate and Energy Module) levert warmte en warm tapwater via een efficiënte warmtepomp, frisse lucht via een balans ventilatiesysteem met warmteterugwinning en de geïntegreerde omvormer zorgt dat de energie van de zonnepanelen gebruikt kan worden in de woning. Door de verregaande integratie kan het energieverbruik en het binnen klimaat van de woning real-time worden gemonitord. Storingen worden via 4G door gemeld waardoor ze vaak remote al opgelost zijn voor de bewoner er last van heeft gehad.

Door de hoge isolatie graad van nieuwbouwwoningen en de efficiency van de warmtepomp zal de installatie zelfs in koude winterdagen niet meer vermogen dan een koffiezet apparaat gebruiken om de hele woning warm te houden en van frisse gezonde lucht te voorzien. Zo ontstaat er geen probleem in het elektriciteitsnet en is een zeer lage energierekening gegarandeerd.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor circa 40% van de CO2 uitstoot. Met het prijsniveau van oplossingen die worden bedacht vanuit de bestaande bouwpraktijk is er geen vaart te maken. Het prijsverschil tussen de waarde van de bestaande energierekening en de kostprijs van bestaande oplossingen is domweg te groot. Naast de overtuiging van Factory Zero dat de bouwsector aanzienlijk goedkoper kan bouwen laten ook verschillende internationale onderzoeken dat beeld zien. Vergaande integratie van losse bouw- en installatieproducten, geassembleerd met slimme smart-industry technologie in de fabriek en gemonteerd op de bouwplaats gaan daar voor zorgen. De iCEM is het eerste product dat past in die visie. Hiermee kan sneller en goedkoper gasloos gebouwd worden. Daarnaast biedt het een oplossing voor de leegloop van vakmensen binnen de bouwsector. Complex werk verdwijnt van de bouwplaats. In de fabriek kan met minder mensen en ander type mensen op gestandaardiseerde manier modules gebouwd worden.
Bijdrage aan een betere wereld De iCEM is een oplossing om zowel nieuwbouw- als bestaande woningen snel van het gas te halen. De iCEM wordt toegepast bij zeer goed geïsoleerd woningen. Het energieverbruik daalt daardoor met ca. 75%. Het resterende deel wordt opgewekt met solar op de woning waardoor de woning over een heel jaar evenveel energie opwekt als dat het verbruikt. De CO2 besparing voor een bestaande woning wordt met 90% gereduceerd en nieuwbouwwoningen worden hiermee CO2 positief.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Bestaande producten en componenten worden op een slimme manier gebundeld, geïntegreerd en aangestuurd met slimme algoritmes. De door Factory Zero ontwikkelde dakkap, waarin veel functies zijn gebundeld (ventialtie, PV doorvoeren, warmtepomp) is uniek. Er zijn wel 'schoorstenen' ontwikkeld voor buitendelen van warmtepompen maar niet met gecombineerde functies en zeker niet voor een kostprijs die een factor 5 lager ligt dan die oplossingen. De installatie an-sich onderscheid zich door haar compactheid, plug- and play aanpak, de monitoring en de aansturing met slimme algoritmes die ook gekoppeld kunnen worden aan een smart-grid.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact