Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

Duurabel BV

DAS Digital Asset Sensoring

Bedrijfsnaam Duurabel BV
KvK Nummer 6594461
Website www.duurabel.nl
Beschrijving onderneming Vastgoedinnovatie
Naam innovatie DAS Digital Asset Sensoring
Beschrijving innovatie Duurabel introduceert daarom Digital Asset Sensoring (DAS), deze op basis van Nearly Realtime Data gestuurde Informatie door middel van Sensoring heeft u 24/7 inzicht in:
• Vervuiling
• Isolatie waarden
• Degradatie status
• Transmissieverliezen
• Staat van onderhoud
• Status van de overeengekomen prestatieafspraken
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie  De cijfers
 Kantorenmarkt 12 miljard euro servicekosten p/jaar, besparing circa 10 tot 18% (1,2 miljard p/jaar mogelijk)
 Woningcorporaties 5 miljard euro instandhoudingskosten p/jaar, besparing circa 30 tot 45% (1,5 miljard p/jaar mogelijk)
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Er bestaat nog geen digitaal management beheer en onderhoudsysteem voor bouwkundige bouwelement van de gebouwschil

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact