Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

De Klik

uitvalvoedselweeropweg.nl

Plaatje samengesteld uit diverse groentes en fruit

Bedrijfsnaam De Klik
KvK Nummer 09180831
Website www.uitvalvoedselweeropweg.nl
Beschrijving onderneming We leveren dienstverlening in de circulaire economie. We ontwikkelen concepten om producten van organisch materiaal die dreigen in het afvalcircuit te belanden de beste bestemming te geven. Dit doen we ook met voedsel om voedselverspilling in de keten verminderen. De diensten met een positief rendement blijven we zelf uitvoeren.
Naam innovatie uitvalvoedselweeropweg.nl
Beschrijving innovatie We verlagen de foo[d]print van bijeenkomsten, congressen en feesten door de catering anders te organiseren en zo uitval voedsel weer op weg te helpen. Dit doen we door een lokale cateraar te regelen, die overweg kan met de bereiding van onverwachte ingrediënten en het verminderen van voedselverspilling begrijpt, of door een al gecontracteerde cateraar goed te instrueren. Voor de inkoop zoeken we één of meer supermarkten en tuinders in de buurt die producten leveren die dreigen in het afvalcircuit te belanden, omdat ze tegen de houdbaarheidsdatum lopen of niet voldoen aan onze esthetische normen. En we werken samen met duurzame transporteurs. We regelen het steeds lokaal om transportafstanden te minimaliseren en het effect op de foo[d]print tastbaar te maken.
We hebben dit al in diverse plaatsen geregeld; van een maaltijd bij een businessmeeting met 25 personen tot de inkoop van de groente voor de Startup Delta Summit met ruim 2000 deelnemers.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie Bij producenten en supermarkten gaat nog bijna 17% van ons voedsel verloren. Dat kan minder! Apps en kortingsacties om consumenten te stimuleren producten te kopen die nog maar beperkt houdbaar zijn hebben nog weinig zoden aan de dijk gezet om voedselverspilling in supermarkten te verminderen. Ook voedsel uitval bij producenten o.a. om esthetische redenen wordt nog nauwelijks verkocht als etenswaren. Vaak gaat het ook om hoeveelheden die voor consumenten te groot zijn en voor de voedselverwerkende industrie te klein. Horeca en cateraars als soort ‘tussenmaat’ verwerken dit soort producten echter vrijwel niet. Dit komt mede door hun perceptie dat hun klanten het niet zouden willen en dat ze niet weten hoe. Doordat we organisatoren van bijeenkomsten als klant werven en het proces ontzorgen, wordt het voor cateraars nu wel aantrekkelijk om uitval voedsel weer op weg te helpen en zo voedselverspilling in de keten te verminderen.
We kiezen voor de grotere bijeenkomsten om veel consumenten kennis te laten maken met het concept; lekker eten en een goed gevoel over de foo[d]print. We stimuleren zo dat meer mensen er elders ook om gaan vragen.
Bijdrage aan een betere wereld We verminderen voedselverspilling in de keten. Op mondiale schaal is dit noodzakelijk om de wereldbevolking te kunnen blijven voeden. Op lokale schaal, waar voedseltekorten niet spelen, leidt efficiëntie in de voedselketen naar slimmer landgebruik. Er kan dan meer ruimte komen voor de teelt van biobased gewassen en/of voor natuur en biodiversiteit. Terugdringen van voedselverspilling draagt zo bij aan een circulaire economie in een breder perspectief.
We organiseren het steeds met lokale samenwerkingspartners. Hiermee minimaliseren we CO2 voor transport en versterken we ook de sociale cohesie.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Nieuw is dat we bijeenkomsten, congressen en ook feesten verder kunnen verduurzamen door ook de maaltijden en hapjes aan te pakken. Origineel is dat men naast het compenseren van de CO2 footprint nu ook het verlagen van de foo[d]print kan aanbieden als optie bij bijeenkomsten.
De innovatieve dienst is schaalbaar. We kunnen het in elke plaats in Nederland regelen en in de toekomst zouden we het ook naar het buitenland kunnen uitbreiden

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact