Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

De Keerzijde

Entree opleiding zorg

Bedrijfsnaam De Keerzijde
KvK Nummer 57201544
Website www.dekeerzijde.com
Beschrijving onderneming Trainingsbureau zorg gespecialiseerd in ervaringstrainingen + coaching voor en door zorgprofessionals uit de praktijk.
Naam innovatie Entree opleiding zorg
Beschrijving innovatie Als onderdeel van bestaande opleidingen/ trainingen: Het opleiden van mensen in 8- 12 weken met afstand tot arbeidsmarkt tot niveau 2/ 2+ voor de zorg. Functie: gastvrouw/ zorgondersteuner. Selectie vooraf vanuit De Keerzijde van mogelijke kandidaten op hart voor de zorg/ medemenselijkheid/ warme persoonlijkheden. Dit is een ander uitgangspunt. Het warme hart voor de zorg wordt vervolgens aangevuld met theoretische kennis op niveau over bijv. ziektebeelden/ communicatie/ werkhouding etc. Te denken valt aan nieuwkomers(vluchtelingenvrouwen met verblijfsstatus), mantelzorgers, vrijwilligers. Individuele begeleiding in combinatie met groepslessen/ persoonlijke coaching op werkvloer door coach De Keerzijde / inspirerende sessies met ervaringsdeskundigen zoals bijv. senioren met lichte dementie.
Mensen die nu thuis zitten en graag aan de slag willen maar niet fulltime of 8 uur per dag kunnen werken. Zij maken een veilige en stevige entree binnen de zorg. De zorgorganisatie kan vervolgens bepalen of zij deze medewerkers een BBL aan willen bieden als vervolg.
Website innovatie https://www.werkplaatsbrabant.nl/
Noodzaak en belang van deze innovatie Inzet van mensen die nu thuis zitten, wel aan het werk willen maar niet de kracht/ mogelijkheden hebben dit op eigen houtje te doen. Nieuwkomers krijgen een functie in de Nederlandse samenleving. Aantal uitkeringen vermindert. Binnen de zorg wordt duidelijk dat er andere manieren zijn om schrijnende personeelstekort op te vangen voor nu en voor de toekomst. Door inzet medewerkers niveau 2/ 2+ kunnen verpleegkundigen zich richten op de intensievere zorgvragen.
Bijdrage aan een betere wereld Nieuwkomers en mensen met afstand tot arbeidsmarkt krijgen een belangrijke functie in de snel veranderende samenleving. Meer aandacht en tijd voor zorgvragers. Personeelstekort in zorg wordt minder. Plan wordt landelijk uitgerold vanwege reeds bestaande contacten met zorgorganisaties in heel NL.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel We kennen nog geen andere partij die zich specifiek richt op deze doelgroepen. Daarbij is het een samenwerkingsverband van verschillende bedrijven met ieder zijn/ haar eigen expertise. Ontwikkeling van plan wordt ook deels door mensen vanuit De Werkplaats Breda gerealiseerd.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact