Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Nieuws

Crunchr ( Focus Orange Technology BV)

Crunchr, Workforce Analytics Solution

Crunchr afbeelding employee journey

Bedrijfsnaam Crunchr ( Focus Orange Technology B.V)
KvK Nummer 61307068
Website www.crunchrapps.com
Beschrijving onderneming Veel organisaties worden geconfronteerd met veranderingen en andere grote uitdagingen, waardoor zij belangrijke beslissingen op organisatieniveau moeten nemen. Crunchr helpt deze organisaties bij het maken van de beslissingen met betrekking tot de factor arbeid (het personeelsbestand). Wij ondersteunen deze beslissingen met inzichten, verkregen door data en analyse. Zonder accurate inzichten, is het maken van beslissingen een risico en is het een grote uitdaging om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Crunchr biedt de benodigde betrouwbare inzichten voor strategische personeelsplanning, om de personeelskosten te beheersen en de werknemerservaringen te vergroten.

Wij merken dat de meeste organisaties een personeelsinformatiesysteem hebben, maar nog steeds worstelen met het gebruik van data en het verkrijgen van de juiste inzichten. Onze missie is daarom het inzichtelijk maken van personeels- en organisatiedata voor HR-professionals (door middel van data en analyse), zodat verbanden tussen personeels- en organisatiedoelstellingen helder worden.

Crunchr is onderdeel van Focus Orange: Focus Orange helpt werkgevers bij het opstellen van beleid op het gebied van beloningen, pensioen en arbeidsvoorwaarden. De analyses van Focus Orange zijn kwantitatief onderbouwd en worden optimaal ondersteund met data door middel van Crunchr.
Naam innovatie Crunchr, Workforce Analytics Solution
Beschrijving innovatie Crunchr is een innovatief platform voor workforce reporting en people analytics. We helpen bedrijven bij het rapporteren en analyseren van belangrijke uitdagingen op het gebied van personeelsmanagement. Crunchr is als het ware een laag die over de traditionele
Waar de meeste systemen niet met data van elkaar kunnen omgaan, kan Crunchr de informatie van allerlei verschillende informatiesystemen combineren. Hierdoor zijn organisaties in staat om alle beschikbare personeelsdata, afkomstig uit verschillende databronnen, op één plek inzichtelijk te maken. Dit maakt data-analyse voor organisaties toegankelijk, waardoor belangrijke personeelsvraagstukken aangepakt kunnen worden. Denk hierbij aan vraagstukken als:
• Wat moet onze employee value proposition (EVP) zijn om toptalenten aan te trekken én te behouden?
• Welke recruitmentkanalen zijn op de lange termijn het meest effectief?
• Wat leert tekstanalyse op basis van de medewerkers engagementdata over ongewenst verloop?

Dit zijn enkele voorbeelden van belangrijke vragen die Crunchr voor het gehele bedrijf, een specifiek land, een business unit of enkele afdelingen gemakkelijk kan beantwoorden. Hierbij kan eenvoudig op individueel werknemersprofiel ingezoomd worden. Daarnaast biedt Crunchr de mogelijkheid om meerdere data met elkaar te vergelijken. Dit geeft bijvoorbeeld antwoord op de vraag “Krijgen mannen en vrouwen in een bedrijfsonderdeel gelijkwaardig uitbetaald?”, waardoor organisaties inzicht krijgen in de al dan niet gelijke beloningen voor mannen en vrouwen (Gender Pay Gap).
Website innovatie https://www.crunchrapps.com/apps
Noodzaak en belang van deze innovatie Crunchr is een verfrissend bedrijf in een sterk opkomende markt, namelijk de big data markt. Crunchr past dit toe op het HR-vakgebied. Traditioneel wordt er in het HR-vakgebied nog heel weinig gebruik gemaakt van data. Daarnaast is het een groot probleem dat er op verschillende locaties van het bedrijf, verschillende personeelsinformatiesystemen worden gebruikt die niet met elkaar correleren. Crunchr biedt hierin de oplossing. Daarnaast ervaren HR managers dat het over het algemeen veel te lang duurt voordat ze hun data in handen hebben en er eindelijk wat mee kunnen proberen te doen. Ook hierbij versnelt Crunchr het proces. Crunchr levert veel voordelen op voor doorgaans het duurste kapitaal van organisaties: het menselijk kapitaal.
Bijdrage aan een betere wereld Crunchr helpt organisaties bij het verantwoord omgaan met big data in combinatie met de Wet op de Privacy. Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) van kracht, de vertaalslag van General Data Protection Regulation (GDPR) van het Europees parlement. Deze wet houdt in dat werkgevers transparant moeten zijn in het gebruik van personeelsdata. Data mag alleen voor vooraf bepaalde doeleinden gebruiken worden en mag niet langer bewaard worden dan nodig is. De afgelopen twee jaar heeft Crunchr’s team van software engineers zich toegelegd op het vroegtijdig implementeren van privacygevoelige maatregelen op grootschalige dataverwerking. Hierdoor is Crunchr een veilige omgeving waarmee organisaties GDPR-proof kunnen werken en waarmee medewerkersdata beschermd is. Op deze manier dragen wij bij aan de bescherming van de data van medewerkers.
Daarnaast heeft oprichter Dirk Jonker het People Analytics Research Consortium (PAAC) opgericht. Een non-profitorganisatie die pionierswerk verricht om samen complexe HR-vraagstukken op te lossen. Crunchr biedt de data en onderzoekers, technische universiteiten leveren het personeel. TU Delft, VU, UvA, Amsterdam Business School, Randstad, KLM, Naspers en Wolters Kluwer zijn partners. Vanuit het PAAC hebben we duizend Millennials ondervraagd (in 2015 en 2018), om te achterhalen wat zij belangrijk vinden in een eerste baan. De uitkomsten zijn gebruikt om te publiceren in vakbladen en om te spreken op congressen en seminars, zodat iedereen hiervan profiteert. Het gemeenschappelijke doel is het ontwikkelen van het HR-vakgebied.
Door deze genoemde initiatieven draagt Crunchr bij aan een wereld waarin mensen kunnen werken bij organisaties waar zij zich op hun plek voelen, waar ze op een eerlijke manier beloond worden en waar hun persoonsgegevens in goede handen zijn.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Crunchr gebruikt wetenschappelijke technieken – die buiten human resources al sterk zijn ontwikkeld – en maakt deze toepasbaar op people data. De unieke combinatie van techniek en geïntegreerde domeinkennis zorgen voor een uitgebreid en makkelijk te gebruiken analysepakket. Digitalisering binnen HR zorgt ervoor dat Crunchr onmisbaar is in het doelgericht identificeren en oplossen van problemen, door te kijken naar wat de people data te zeggen heeft. Dit doet Crunchr door data van alle mogelijke HR bronnen geautomatiseerd te consolideren, valideren, verrijken en beschikbaar te stellen op één centrale plek. Door enerzijds efficiënte algoritmen en anderzijds een duidelijke en simpele presentatie van de data kan elke analyse binnen korte tijd impact hebben op de organisatie!

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact