Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

Coffee Based BV

Biobased producten van koffiedik

Schematische weergave werking Coffee Based

Bedrijfsnaam Coffee Based BV
KvK Nummer 68985010
Website http://www.coffeebased.nl
Beschrijving onderneming Maakt koffieafval weer waardevol.
Naam innovatie Biobased producten van koffiedik
Beschrijving innovatie Coffee Based ziet in koffieafval een waardevolle grondstof. Wij creëren oplossingen om dit koffieafval om te zetten in nieuwe producten.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie In Nederland ontstaat elk jaar ongeveer 150 miljoen kilo koffiedik. Veel daarvan wordt verbrand in de vuilverbranding en dat is zonde want koffie heeft veel verschillende toepassingen. Coffee Based gebruikt koffiedik om er biobased producten van te maken.
Bijdrage aan een betere wereld Wij voorkomen dat deze waardevolle reststroom wordt verbrand in een afvalverbrander.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Er zijn in de wereld nog enkele initiatieven die laten zien dat het kan. Wij richten ons vooral op het schaalbaar maken van deze ontwikkeling.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact