Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

CoVadem Services BV

CoVadem

Covadem

Bedrijfsnaam CoVadem Services BV
KvK Nummer 69808414
Website www.covadem.com
Beschrijving onderneming CoVadem is een innovatieve startup die op basis van cooperatieve data in een SaaS businessmodel toegevoegde waarde levert aan de gehele binnenvaart. De focus ligt op korte termijn in NW-Europa, maar nu reeds is er wereldwijde aandacht, op basis waarvan uiteindelijk ook de globale markt betreden zal worden.
Naam innovatie CoVadem
Beschrijving innovatie CoVadem is een unieke, sterk schaalbare SaaS oplossing waarbij de gegevens van individuele schepen worden aangesloten op een moderne, in de cloud gehoste big data omgeving, waar door slimme combinatie met externe data zoals rivier en weermodellen geheel nieuwe, waardevolle metrics worden gegenereerd.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie Voor deelnemende schepen kan de impact een margeverbetering opleveren van meer dan 25000 euro per jaar. Er zijn in Europa meer dan 10.000 schepen, waarvan zeker 75% in aanmerking komt voor de oplossing. CoVadem zorgt daarmee voor een unieke combinatie van toegevoegde waarde voor enerzijds de financieel-economische bedrijfsprestaties en anderzijds levert het een structurele bijdrage aan de impact van de sector op klimaat en luchtkwaliteit.
Bijdrage aan een betere wereld Met CoVadem kan de binnenvaart:
- de ladingomzet verhogen
- de brandstofkosten verlagen
- toekomstige innovaties beter doorrekenen en beoordelen op effectiviteit
- opdrachtgevers voorzien van onafhankelijke prestatieindicatoren

op dit manier zorgt CoVadem voor een structurele en zelfversterkende CO2 besparing met marktwaarde. De totale CO2 reductie kan oplopen tot een omvang van meer dan 0,5 megaton per jaar. Dat zou gelijk aan de CO2 besparing wanneer meer dan 50% van de gezinnen in Amsterdam het aardgas zou verruilen voor een klimaatneutrale oplossing.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Nog niet eerder was er in de binnenvaart een oplossing beschikbaar die de prestaties relateert aan de - voortdurend veranderende - conditie van de vaarweg. Daarmee wordt voor het eerst real time waterdiepte-informatie, inclusief voorspellingen beschikbaar op de Rijn é krijgen ondernemers het inzicht dat nodig is om effectief de prestaties te verbeteren.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact