Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Nieuws

Circular Energy BV

CO2-vrije stroom uit aardgas

Bedrijfsnaam Circular Energy BV
KvK Nummer 66797853
Website www.circular-energy.nl
Beschrijving onderneming Wij willen CO2-vrije stroom produceren uit Nederlands aardgas. Hiertoe bouwen we een offshore installatie die stroom produceert, direct uit het gasveld. De CO2 die vrijkomt vangen we af en slaan we op.
Naam innovatie CO2-vrije stroom uit aardgas
Beschrijving innovatie We produceren aardgas en zetten het ter plaatse om in stroom, die we aanbieden via een windpark. Bij de omzetting komt CO2 vrij die we volledig afvangen en opslaan in hetzelfde veld als waaruit we gas produceren. In het begin is het een gasveld, na afloop is het een CO2-opslag. Omdat we alleen produceren wanneer het weinig waait, stabiliseren we de stroommarkt. Omdat we de CO2 injecteren isn het veld treedt er geen bodemdaling op.
Website innovatie www.circular-energy.nl
Noodzaak en belang van deze innovatie Een gasgestookte stroomcentrale op land produceert erg veel CO2. Deze CO2 is slechts tegen hoge kosten af te vangen en naar een leeg gasveld te transporteren. Wij doen alles op een locatie en zijn daarmee in staat de hoge CO2-afvangkosten te betalen. Hiernaast kunnen wij gasvelden op zo'n manier intwikkelen dat er geen bodemdaling optreedt.
Bijdrage aan een betere wereld Geen CO2-emissies. Geen bodemdaling. Geen aardbevingen. Stabiele stroomproductie, vooral als het even niet waait en de zon niet schijnt.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Volledig origineel. We hebben een patent op de subsurface aspecten van onze aanpak.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact