Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

C-Job Naval Architects

Accelerated Concept Design

C-Job results of optimization ship design dredger

Bedrijfsnaam C-Job Naval Architects
KvK Nummer 34289047
Website www.c-job.com
Beschrijving onderneming C-Job is het grootste onafhankelijke Ship Design & Engineering bureau in Nederland. Wij zijn actief in meerdere sectoren zoals de Offshore, Bagger, Ferries en Megajachten industrie├źn.
Naam innovatie Accelerated Concept Design
Beschrijving innovatie Opzetten van een automatisering en optimalisatie raamwerk voor het concept ontwerp van schepen. Dit raamwerk helpt om in de concept fase nauwkeurige inschatting te maken van scheepsgewicht, -weerstand en prestaties. Met behulp van slimme genetische algoritmes worden verschillende scheepsvariaties doorgerekend en geoptimaliseerd.
Website innovatie https://c-job.com/accelerated-concept-de...
Noodzaak en belang van deze innovatie Nederland als maritiem land aan de top houden voor wat betreft het ontwerp van 's werelds meest geavanceerde schepen. Naast toepassing van schone brandstoffen dient ook de effici├źntie van het geheel voortdurend verhoogd te worden, met Accelerated Concept Design laten we zien dat ook hier nog verbeteringen doorgevoerd kunnen worden.
Bijdrage aan een betere wereld De Europese Commissie heeft het doel gezet om in de transportsector een 60% reductie in broeikasgasemissie te realiseren voor 2050. Om aan deze doelen te bereiken dienen nieuw te bouwen schepen geoptimaliseerd te worden voor een minimum aan broeikasgasemissie. Dit vergt een nieuwe manier van scheepsontwerp, Accelerated Concept Design is hier een voorbeeld van. Door gebruik te maken van de meest geavanceerde software en optimalisatie algoritmes zijn we in staat om forse reducties te realiseren in zowel broeikasgasemissie als bouwkosten.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Het toepassen van automatisering en optimalisering technieken binnen scheepsontwerp is voorheen voornamelijk in een theoretische omgeving uitgevoerd (hogescholen/universiteiten). Accelerated Concept Design trekt dit idee van de theoretische wereld naar een uitvoerbare praktische ontwerpmethode.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact