Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

C-Job Naval Architects

Ammoniak als duurzame brandstof voor de maritieme industrie

Schematische weergave werking gebruik NH3

Bedrijfsnaam C-Job Naval Architects
KvK Nummer 34289047
Website www.c-job.com
Beschrijving onderneming C-Job is het grootste onafhankelijke Ship Design & Engineering bureau in Nederland. Wij zijn actief in meerdere sectoren zoals de Offshore, Bagger, Ferries en Megajachten industrieën.
Naam innovatie Ammoniak als duurzame brandstof voor de maritieme industrie
Beschrijving innovatie In de volledige keten van Ammoniak komt geen koolstof voor waardoor er geen CO2 emissies meer zijn. Ammoniak (NH3) als duurzame brandstof is vele malen aantrekkelijker dan pure waterstof (H2) als energiedrager. Het kan namelijk onder veel acceptabeler condities worden opgeslagen. Daarnaast is er al meer dan een eeuw aan ervaring en kennis in het gebruik en transport van ammoniak. Deze kunnen worden benut om ammoniak als brandstof veilig te implementeren. In het verleden zijn er al meerdere prototypes geweest met auto’s die de mogelijkheden hebben aangetoond.
Website innovatie https://c-job.com/ammonia-as-ships-fuel-...
Noodzaak en belang van deze innovatie Belangrijke bijdrage aan de discussie/transitie naar hernieuwbare brandstoffen. Biedt mogelijkheden voor scheepseigenaren broeikasgassen volledig te elimineren met ammoniak als duurzame brandstof.
Bijdrage aan een betere wereld Relatief gezien is transport over het water het minst vervuilend. Echter, 90% van alle vracht wordt over het water vervoerd waardoor in absolute zin de scheepvaart nog steeds verantwoordelijk is voor een substantieel deel van de uitstoot van o.a. CO2. Door de uitstoot van broeikasgassen binnen de maritieme industrie volledig te elimineren is dit een cruciale verbetering voor een duurzame toekomst in lijn met de circulaire economie.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Ammoniak is binnen de scheepvaart nog niet eerder toegepast als brandstof. Ammoniak is zowel toepasbaar in een verbandingsmotor als in een brandstofcel (fuel cell). De toepassing voor brandstofcellen binnen de scheepvaart voor voortstuwing is ook relatief nieuw, maar kostentechnisch momenteel nog niet aantrekkelijk genoeg.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact