Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Nieuws

Brightcows Barn BV

Briter

Bedrijfsnaam Brightcows Barn BV
KvK Nummer 60501243
Website www.briter.nl
Beschrijving onderneming Digitale schuur, gespecialiseerd in het bedenken, ontwikkelen en internationaal
exploiteren van 'serious innovations' voor onderwijs en zorg.
Naam innovatie Briter
Beschrijving innovatie Briter is een data-driven leerplatform en ondersteunt leerkrachten, leerlingen en ouders bij meer kindgericht en eigentijds onderwijs. Briter zet de leerkracht weer in z’n kracht en geeft hem/haar, middels real-time voortgangsoverzichten (dashboard), intelligente koppelingen en handige tools de mogelijkheid om elk kind een persoonlijk leerpad aan te bieden, waarbij kennis- en talentontwikkeling optimaal worden benut.
Website innovatie https://soundcloud.com/user-945703361/st...
Noodzaak en belang van deze innovatie De hoge werkdruk gaat ten koste van het werkplezier, de leskwaliteit en gezondheid. Geen andere sector scoort zo hoog op absentie, verzuim door stress en burn-out gerelateerde klachten. Administratieve taken, de verantwoording rondom toetsing en het gevoel geen eigen baas te zijn in het eigen lokaal, vormen hier de oorzaak van.

Dit staat haaks op de maatschappelijke aspiraties en politieke ambities van ons land. Excellent onderwijs dat het maximale uit alle kinderen haalt is een absolute noodzaak voor de Nederlandse positie in de globaliserende economie is. Om dit te bereiken kan, wil en moet het onderwijs de komende jaren kwalitatief toponderwijs realiseren: onderwijs dat adaptief en activerend is, de leerling centraal stelt, transparantie biedt over haar presteren en doelmatig is georganiseerd.

Briter is de nieuwe leer- en ontwikkelomgeving die leerkrachten helpt om de regie over de schoolklas te krijgen. Wij zetten de leerkracht weer in zijn of haar kracht. Met de intelligente tools van Briter kan de leerkracht elk kind die avontuurlijke educatieve ruimtereis ofwel persoonlijk leerpad aanbieden. Daarbij worden kennis- en talentontwikkeling optimaal benut. Het kennisplein in Briter bevordert educatief partnerschap (leerkracht-kind-ouder).
Bijdrage aan een betere wereld Happier teachers, happier school times, happier kids :)
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Het ‘zelf-organiserende karakter’ onder de motorkap van Briter op basis van intelligente AI-technologieën in combinatie met didactische (scaffolding, testing effect, etc.) en belonings- (gamification) technieken om leerkrachten en leerlingen te begeleiden in hun persoonlijke leerproces maakt deze innovatie nieuw en origineel.

Bijlagen

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact