Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

BlueCity

versnelling van de transitie naar de circulaire economie

BlueCity

Bedrijfsnaam BlueCity
KvK Nummer 67761267
Website www.bluecity.nl
Beschrijving onderneming BlueCity is een voorbeeldstad voor de circulaire economie, met kantoor- en productieruimtes, eventlocaties en eigen programmering op het gebied van circulair ondernemen
Naam innovatie versnelling van de transitie naar de circulaire economie
Beschrijving innovatie BlueCity is een broedplaats voor innovatieve bedrijven die hun reststromen aan elkaar koppelen en biedt circulair ondernemers kantoor- en productieruimtes, een podium en een platform. Daarnaast produceert BlueCity circulaire events voor de stad, de markt en de wereld. BlueCity ontwikkelt daarmee een (inter)nationaal kennisnetwerk en is een graadmeter voor de sector.
Website innovatie http://www.bluecity.nl/organisaties/onde...
Noodzaak en belang van deze innovatie De lineaire economie heeft haar beste tijd gehad. Aan het begin van de keten raken onze grondstoffen op en aan het eind van de keten kampen we met afvalproblemen. Produceren, consumeren en afval weggooien – het is een onhoudbaar systeem. Om op een prettige manier met 10 miljard mensen samen te leven, moeten we op zoek naar andere oplossingen. Die oplossingen liggen in het sluiten van de kringlopen. Start-ups en kleinschalige initiatieven laten zien hoe dat moet en: dat het kán. Maar circulair ondernemen gaat niet vanzelf; in BlueCity bieden we circulaire starters en scale-ups ruimte, begeleiding en een dynamisch netwerk. Daarmee krijgen haalbare en schaalbare plannen de kans om uit te groeien tot de omvang die ze nodig hebben om een écht impact te hebben. Zo creëren we samen met ondernemers, onderzoekers, omwonenden, overheid en het onderwijs een circulaire economie, sluiten we kringlopen en vormen we de stad van de toekomst.
Bijdrage aan een betere wereld De lineaire economie heeft haar beste tijd gehad. Aan het begin van de keten raken onze grondstoffen op en aan het eind van de keten kampen we met afvalproblemen. Produceren, consumeren en afval weggooien – het is een onhoudbaar systeem. Om op een prettige manier met 10 miljard mensen samen te leven, moeten we op zoek naar andere oplossingen. Die oplossingen liggen in het sluiten van de kringlopen. Start-ups en kleinschalige initiatieven laten zien hoe dat moet en: dat het kán. Maar circulair ondernemen gaat niet vanzelf; in BlueCity bieden we circulaire starters en scale-ups ruimte, begeleiding en een dynamisch netwerk. Daarmee krijgen haalbare en schaalbare plannen de kans om uit te groeien tot de omvang die ze nodig hebben om een écht impact te hebben. Zo creëren we samen met ondernemers, onderzoekers, omwonenden, overheid en het onderwijs een circulaire economie, sluiten we kringlopen en vormen we de stad van de toekomst.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel BlueCity gelooft in denken maar vooral: doen. Als één van de weinige initiatieven in de circulaire economie zijn wij gewoon begonnen. We leren terwijl we bezig zijn. Dat we daarbij een leegstaand subtropisch zwemparadijs middenin de stad als onze basis hebben gekozen, en dat we die verhuren terwijl we nog volop in transitie zijn, is op zichzelf al vernieuwend.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact