Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

BioCheck BV

BioCheck Methode

De vierbouwstenen van BioCheck

Bedrijfsnaam BioCheck BV
KvK Nummer 64199657
Website www.biocheck.nl
Beschrijving onderneming Wij zijn een Herstel- en Vitaliteitscentrum en als re-integratie-bedrijf maken wij mensen weer Werkfit. Middels biofeedbacktechnologie, E-health en een wetenschappelijk medisch gevalideerde aanpak helpen wij werknemers van organisaties met chronische vermoeidheidsklachten (burn-out, klachten aan het bewegingsapparaat, diabetes ll, overgewicht, etc) in een programma van 12 tot 18 weken duurzaam te herstellen. Ook hebben wij preventieve programma’s en vitaliteitsprogramma’s die voorkomen dat mensen langdurig uitvallen.
Naam innovatie BioCheck Methode
Beschrijving innovatie Iedereen levert een vorm van arbeid: of dat nu werken, sporten of stress is. De mate hoe men hiervan herstelt, bepaalt of men fit blijft of vermoeider raakt. Indien er steeds slechter wordt hersteld van arbeid, dan komt het tot een niveau van vermoeidheid waarin simpele taken zoals een brief schrijven of informatie verwerken niet meer lukken.

Op dit niveau meten wij dat mensen in ‘rust’ dezelfde activiteit van het autonome zenuwstelsel hebben als mensen die zo hard mogelijk een 5 km proberen te rennen. In deze staat kan men adviezen en handvatten voor gedragsverandering niet verwerken waardoor mentale begeleiding en training veel minder effectief is. Het is daarom ook van belang om eerst te zorgen dat het lichaam weer belastbaar wordt.

Dit vermogen tot herstel kunnen wij monitoren, herstellen en verbeteren. Deze unieke wetenschappelijk gevalideerde methode wordt ook preventief ingezet om de vitaliteit van de medewerkers te behouden, uitval te voorkomen en zorgkosten te besparen.

Onze multi-disciplinaire aanpak bestaat uit 4 Bouwstenen:

1 MONITORING: Bij de start van onze programma’s bepalen wij door middel van verschillende Biofeedback-metingen de ideale persoonlijke fysieke waarden èn grenzen bij klanten. Middels een rustmeting (Zerocheck) worden de HRV, het aantal hartslagen per minuut en de wijze van ademhalen gemeten.
De HRV staat voor Heart Rate Varability ofwel de variatie in tijd tussen 2 opeenvolgende hartslagen gemeten over 6 minuten. Door middel van HRV zijn we in staat om stress te meten op een eenvoudige en betrouwbare manier. Een verlaagde HRV betekent een verminderd herstelvermogen en kan leiden tot allerlei aandoeningen of deze in stand houden/verergeren.

Naast de rustmeting wordt o.a. gewicht, bloeddruk, vet-percentage en zuurstofverzadiging gemeten. Tijdens een inspanningstest meet onze unieke software op verschillende graadmeters binnen welke waarden de klant moet gaan bewegen om op een verantwoorde manier fitter te worden.
Daarna doen klanten elke dag een rustmeting (HRV, hartslag en ademhaling) na het wakker worden om hun belastbaarheid (‘Vorm van de dag’) dmv de BioCheck-app (E-health) op hun telefoon. Zo krijgen zij dagelijks inzicht in hun stressniveau en mate van herstel.

2 ADEMHALING: Een verkeerde ademhaling leidt tot activiteit (stress) in rust, waardoor men niet kan herstellen. Het (opnieuw) leren van een juiste wijze van ademhalen is Key in ons herstelprogramma, omdat dit tot gezondheidswinst leidt. Klanten leren tijdens ons traject een simpele doch doeltreffende ademhaling waardoor zij hun herstelvermogen stimuleren en de Ph-waarde (zuurtegraad) van met name de maag (spijsvertering) en de darmen (immuunsysteem) beïnvloeden. Ontspanning en de ademhalingsoefening na training is een vast onderdeel in ons programma.

3 HERSTELTRAINING: Cardiotraining met zuurstof aan de hand van de functie ‘Chronisch Vermoeidheidsprotocol’ in de BioCheck-app. Trainen met zuurstof optimaliseert het herstelvermogen van de klant en vermindert de ontstekingsgraad van het lichaam.
Op basis van de eerder afgenomen inspanningstest sport de klant binnen zijn persoonlijke waarden. De ‘Vorm van de dag’ heeft invloed op de intensiteit van deze hersteltraining. Hierdoor wordt de stress-activiteit van de klant in balans gebracht met zijn fysieke activiteit.

4 MOBILITEITSTRAINING: Klanten kunnen sneller spierpijn en stijfheid ervaren, omdat de Ph-waarde (zuurtegraad) van hun lichaam is veranderd. Dit wordt versterkt door veel te zitten, liggen of staan. Onze mobiliteitstraining vergroot en versterkt de ‘Range of Motion’ van de klant: door hun lichaam weer te bewegen zoals het oorspronkelijk is bedoeld, kunnen veel pijnklachten worden verminderd of verdwijnen zij geheel. De training bestaat uit oefeningen op de mat en op de trilplaat (betere doorbloeding waardoor herstelvermogen toeneemt).

TOT SLOT: In het kader van duurzaam herstel behoudt de klant, na het volgen van ons programma tot een jaar onze BioCheck-app, zodat zij inzicht blijven houden in de energieprocessen van hun lichaam en daarop hun activiteiten kunnen aanpassen. Ook kunnen zij blijven bewegen adhv het Chronisch Vermoeidheidsprotocol in de app.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie Wij creëren een win-win situatie voor werknemer en werkgever door:
A. de kwaliteit van leven van werknemers te verbeteren door hen zowel fysiek als mentaal duurzaam in balans te brengen. Hierdoor krijgen zij de regie over hun leven weer terug (eigenaarschap).
B. het realiseren van kostenbesparing voor werkgevers (daling verzuim en verloop, verkorten van uitval) èn bijdragen aan duurzame inzetbaarheid van werknemers (meer werkplezier en bevlogenheid, betere prestaties en meer inzicht in de eigen gedragspatronen).

Het ziekteverzuim in Nederland kost werkgevers op jaarbasis ruim 11 miljard aan loondoorbetalingskosten (TNO, Arbobalans 2016). Vorig jaar hebben wij voor de Gemeente Rotterdam een kostenbesparing gerealiseerd van € 510.000,- doordat 43 medewerkers hebben deelgenomen aan ons herstelprogramma. 83% van de medewerkers die ziek thuis zaten, zijn weer teruggekeerd naar werk.
Bijdrage aan een betere wereld Wij geloven in een vitale samenleving door mensen inzicht te geven in hun belastbaarheid en hun vermogen tot duurzaam herstel, hun kwaliteit van leven te verbeteren en hen daarmee de regie terug te geven over hun leven (eigenaarschap).
Onze methode leidt tot kostenbesparing, zowel werkgeverskosten als zorgkosten.
Onze methode kan grootschalig ingezet worden voor organisaties en is eenvoudig schaalbaar: ons concept is zowel landelijk als internationaal eenvoudig uit te rollen.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel E-health en biofeedbacktechnologie dat bijdraagt aan het eigenaarschap van de klant. Waar traditionele methoden zich bij chronische vermoeidheidsklachten alleen richten op het mentale vlak, zorgt ons unieke en medisch wetenschappelijk bewezen multidisciplinaire aanpak juist voor een balans tussen lichaam en geest.
Daarnaast sluit onze methode (preventieve en vitaliteitsprogramma’s) ook naadloos aan bij de verschuiving die we in de aanpak van gezondheidsproblemen zien: van curatief naar preventief.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact