Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Nieuws

Asperitas

Immersed Computing®

Immersed Computing®

Bedrijfsnaam Asperitas
KvK Nummer 60596376
Website www.asperitas.com
Beschrijving onderneming Asperitas is een Haarlemse clean-tech onderneming met als missie het verduurzamen van de datacenter industrie waar dan ook ter wereld.
Naam innovatie Immersed Computing®
Beschrijving innovatie Wij hebben een technologie ontwikkeld genaamd Immersed Computing®, waarbij gebruik wordt gemaakt van vloeistof om hardware te koelen. Hiervoor hebben we een plug & play datacenter-in-een-box gebouwd, die kan worden toegepast in iedere omgeving. Met deze technologie kunnen we een datacenter 30% goedkoper bouwen, met 50% minder energieconsumptie en kunnen we 98% van de gebruikte energie omzetten naar herbruikbaar warm water.

Met Immersed Computing, dompelen we servers volledig onder in een di-elektrische vloeistof om zeer efficient te kunnen koelen, waarbij gebruik wordt gemaakt van een uniek concept: natuurlijke convectie. Dit betekent dat we geen andere installaties nodig hebben om het datacenter te laten draaien naast de volgende 3 aansluitingen: watertoevoer, stroom, netwerkaansluiting.
Website innovatie developer.asperitas.com (still under dev...
Noodzaak en belang van deze innovatie Datacenterenergieverbruik is een grote uitdaging. Door stijgende welvaart blijft het aantal IT-gebruikers groeien. Immersed Computing®, een nieuw concept waarmee datacenter energievoetafdruk met 50% kan worden verlaagd en warmte-hergebruik realistisch is.

Minder energieverbruik: Tot 50% vermindering van datacenter energievoetafdruk, ongeacht locatie (bv. Zweden of Spanje).

Minder installaties, materiaal en ruimte: Datacenters kunnen 30% minder ruimte innemen of meer IT onderbrengen in huidige ruimtes. Minder installaties zijn nodig en IT hardware beperkt zich tot de meest noodzakelijke componenten, enige vereisten: stroom, netwerk en water.

Energie-hergebruik: 98% van de energie kan worden hergebruikt als warm water. De Immersed Computing-systemen kunnen gekoeld worden met “warm” water van 40°C – we testen zelfs met hogere temperaturen – wat warm water oplevert tot 65°C. Volgens Dutch Datacenter Association is in Nederland potentie om 1 miljoen huishoudens te verwarmen met datacenterwarmtecapaciteit.

Datacenters gebruiken zo’n 3% van het energieverbruik wereldwijd, sommige applicaties alleen al gebruiken evenveel als sommige landen.

Voor meer focus rondom datacenter warmtescenario’s is recent een aparte afdeling opgericht: AsperitasEI (Asperitas Energy Innovation) gericht op ontwikkeling van innovatieprojecten rondom het thema ‘datacenterwarmte-hergebruik’, met Asperitas-klanten en partners zoals energiebedrijven, publieke organisaties en innovatieve cleantech-startups.

Op dit moment is de uitdaging om van startup naar scale-up te gaan en wereldwijd datacenters te kunnen transformeren. Om de potentie te maximaliseren zien we het liefst dat de energie hergebruikt gaat worden door de gebruikers van Immersed Computing. Er zijn volop kansen (blockchain, AI, VR etc.) voor onze technologie en als startup is het zaak om focus te behouden om stappen te blijven maken.
Bijdrage aan een betere wereld Datacenters verbruiken een groot deel van het wereldwijde energieverbruik en zijn wereldwijd een noodzakelijk infrastructuur element voor digitale technologieën en innovatie. Daarom moeten we echt duurzame datacenters bouwen die de hoogst presterende hardware kunnen faciliteren. Opkomende technologieen draaien op hoog presterende CPUs en GPUs en verbruiken meer energie en hebben meer ruimte nodig in datacenters. Wij lossen beide gevallen op in welke klimaatzone dan ook in de wereld.
Enerzijds kunnen we dus het energieverbruik dus drastisch verlagen, anderzijds kunnen we de gebruikte energie weer omzetten in warm water, waardoor datacenterwarmte-hergebruik realistisch wordt.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Onze technologie is ontwikkeld voor cloudproviders, waarbij het is ontworpen gebaseerd op drie fundamentele vereisten: duurzaam, efficiënt, flexibel. Onze unieke natuurlijke convectie methode maakt het mogelijk om datacenters ongeacht de locatie met slechts 3 aansluitingen kan draaien: water, stroom en netwerk. Andere faciliteitinstallaties zijn niet nodig. We zijn daarnaast ook zeer sterk gefocust op circulaire economie, wij stimuleren actief warmte hergebruik met onze technologie om datacenters energieneutraal te laten draaien. Hiervoor hebben we een dedicated business unit opgericht voor smart energy projecten en geven we korting wanneer de warmte wordt hergebruikt.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact