Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Nieuws

Aquamar Disinfection Products BV

Aquamar UV-deken

Aquamar uv deken

Bedrijfsnaam Aquamar Disinfection Products BV
KvK Nummer 52835383
Website www.aquamar.nl
Beschrijving onderneming Aquamar is een allround kennispartner op het gebied van desinfectie van water, lucht en oppervlakken. In de eigen Research en Developmentafdeling werkt Aquamar op innoverende wijze aan het oplossen van de meest gevarieerde problemen op het gebied van microbiologische vervuiling.
Naam innovatie Aquamar UV-deken
Beschrijving innovatie De Aquamar UV-deken is een installatie voor het bestrijden van micro-organismen in de lucht van bijvoorbeeld tuinbouwkassen, opslagruimtes, voedselverwerkende bedrijven, koelcellen en stallen. Denk daarbij aan bacteriën, schimmels, gisten, bacteriofagen, en virussen zoals het vogelgriepvirus. Ook helpt de UV-deken in de reductie van fijnstof en ammoniak in de lucht.

De Aquamar UV-deken bestaat uit een unit die boven in de ruimte wordt geplaatst. Hierdoor wordt optimaal gebruik gemaakt van de natuurlijke luchtstromen in de die ruimte.

Werking:
Het apparaat maakt een UVC lichtbundel van 37 centimeter hoog en 360 graden rondom het apparaat. Deze bundel bestraalt ozondeeltjes (welke ook door het apparaat worden gemaakt), waardoor er negatief en positief geladen deeltjes ontstaan. Dit is eigenlijk het principe zoals het in de natuur ook voorkomt bij een onweersbui.
Deze negatief en positief geladen deeltjes kunnen zich binden aan stofdeeltjes waardoor deze samenklonteren en neerdalen, de positief geladen deeltjes hebben ook als voordeel dat ze endotoxinen kunnen elimineren. De UVC lichtbundel doodt ook bacteriën, schimmels, gisten, bacteriofagen, en virussen.

In de unit bevinden zich, afhankelijk van de benodigde capaciteit, enkele hoogwaardige ioniserende UV-lampen. Door gebruik te maken van parabolische lamellen ontstaat een uitermate effectieve zone waarin een zeer hoge afdoding van micro-organismen wordt gerealiseerd. De uitgekiende parabolische structuur van de Aquamar UV-deken maakt het mogelijk het systeem veilig te gebruiken in een omgeving met medewerkers én biologische bestrijders als wespen, bijen en andere insecten.
Website innovatie www.veiligdesinfecteren.nl
Noodzaak en belang van deze innovatie Ziekteverwekkende micro-organismen in de lucht vormen een belangrijke bedreiging voor planten in de glastuinbouw of bijvoorbeeld de hygiëne in opslagruimtes en voedselverwerkende bedrijven. Via openstaande ramen en deuren dringen ze de ruimtes binnen en tasten materialen aan en bijvoorbeeld planten in tuinbouwkassen.

Conventionele behandeltechnieken in de tuinbouw richten zich op het doden van micro-organismen op de plant en/of de versterking van de plant. In de voedselverwerking richten de technieken zich op het desinfecteren van oppervlakken. Deze technieken hebben weinig of geen effect op micro-organismen in de lucht, de belangrijkste besmettingsbron. De Aquamar UV-deken zorgt juist voor een hoge luchtkwaliteit en een flinke reductie van deze micro-organismen in de lucht.
Daarnaast draagt de Aquamar UV-deken in belangrijke mate bij aan het milieu omdat er minder chemicaliën en gewasbeschermingsmiddelen gebruikt hoeven worden. Bijvoorbeeld in tuinbouwkassen is het water wat geloosd moet worden minder vervuild omdat er minder of geen gewasbeschermingsmiddelen gespoten hoeven worden. In opslagruimtes hoeven minder of geen chemicaliën gebruikt te worden om bijvoorbeeld bederf tegen te gaan. Daarnaast is de UV-deken belangrijk hulpmiddel omdat steeds meer chemicaliën verboden worden en een alternatief nodig is.

De pluimveesector stoot veel fijnstof uit. Dit is schadelijk voor de gezondheid en het milieu.
Hierbij zorgt de UV-deken voor reductie van fijnstof en ammoniak in de lucht wat de gezondheid van de pluimvee, medewerkers en omwonenden ten goede komt en positief is voor het milieu.
Bijdrage aan een betere wereld Deze milieuvriendelijke luchtbehandelingsmethode draagt bij aan een betere wereld omdat minder chemicaliën nodig zijn in de glastuinbouws, fijnstof- en ammoniakuitstoot gereduceerd wordt in de pluimveeindustrie en hygiëneproblemen in de voedselindustrie voorkomen worden.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Deze innovatie is nieuw en origineel. UV-ionisatietechniek wordt wel wereldwijd ingezet maar het is nog niemand eerder gelukt een installatie te bouwen die effectief werkt én veilig ingezet kan worden in de buurt van medewerkers, dieren en biologische bestrijders zoals wespen, bijen en andere insecten. Het systeem is inmiddels breed getest op de werking tegen micro-organismen en is ook effectief tegen fijnstof en ammoniak.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact