Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

Advanced Waste Water Solutions BV

InnoPack++ Marine: slimme waterzuivering voor cruiseschepen

slimme waterzuivering voor cruiseschepen

Bedrijfsnaam Advanced Waste Water Solutions BV
KvK Nummer 24435858
Website www.pureblue.nl
Beschrijving onderneming Bij Advanced Waste Water Solutions (PureBlue) staat water centraal. Onze missie is om het van de natuur geleende water in zijn oorspronkelijke staat terug te geven aan de aarde. Hierbij streven wij tegelijk naar de vermindering van het energie- en chemicaliënverbruik en terugwinnen van afvalstoffen en energie. Dit levert naast een ecologische positieve impact ook een economisch voordeel voor onze klanten op. We ontwikkelen hiervoor duurzame en innovatieve waterzuiveringen voor afvalwaterbehandeling, waterproductie én waterhergebruik. Naast kwaliteitsvolle machines zetten we sterk in op proactieve dienstverlening in de aftersales.
Naam innovatie InnoPack++ Marine: slimme waterzuivering voor cruiseschepen
Beschrijving innovatie Deze innovatie InnoPack++ Marine is een slimme en duurzame waterbehandelingsinstallatie die het afvalwater van cruiseschepen zuivert. Dankzij een biologisch proces worden in deze waterzuivering veel minder chemicaliën gebruikt t.o.v. conventionele systemen. De zuivering is uitgerust met het eigen ontwikkelde PureControl++ platform dat de installatie continu monitort. De analyse van trends binnen PureControl++ laat toe om het systeem te finetunen en voorspellingen te maken i.v.m. toekomstig onderhoud, opdat er proactief gehandeld kan worden.
Website innovatie https://www.linkedin.com/showcase/innopa...
Noodzaak en belang van deze innovatie Vandaag de dag zijn riviercruises heel erg populair. Zo reizen er elk jaar miljoenen passagiers over de Europese waterwegen. Tijdens deze cruises wordt drinkwater verbruikt én vervuilt door de aanwezige passagiers en bemanning. Dit resulteert in afvalwater afkomstig van o.a. het sanitair, de keuken en de wasserij. Deze innovatie InnoPack++ Marine is een biologische zuiveringsinstallatie die het afvalwater zuivert zodat het geloosd kan worden op het oppervlaktewater. Momenteel zuiveren al deze rondvarende InnoPack++ Marines het afvalwater van een stad equivalent aan 15.000 inwoners, dat anders ongezuiverd op het oppervlaktewater zou terecht komen. De InnoPack++ Marine waterzuivering is noodzakelijk om het ecologisch, toeristisch en eveneens het economisch potentieel van de Europese waterwegen te beschermen en te behouden voor toekomstige generaties.
Bijdrage aan een betere wereld De InnoPack++ Marine draagt bij aan een betere wereld door in te zetten op zowel People, Planet en Profit. De installatie maakt gebruik van bacteriën om op een duurzame en biologische wijze het afvalwater te zuiveren. Dit proces imiteert het natuurlijke proces. Hierdoor zijn er geen membranen en minder chemicaliën nodig. Het feit dat er minder chemische producten gehanteerd moeten worden zorgt voor extra veiligheid voor de bemanning. De biologische organismen die het water zuiveren zijn robuust en treden veerkrachtig op tegen schokken. Dit resulteert in een continue en gegarandeerde zuivering van het water. De innovatieve afscheiding van het geproduceerde slib resulteert in lagere volumes slib en dus minder logistieke acties voor de afgifte van dit slib aan wal. Dankzij het PureControl++ platform en de slimme sensoring wordt proactief ingegrepen en kunnen eventuele calamiteiten vermeden worden.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel In de riviercruisesector zijn slechts enkele andere leveranciers van afvalwaterzuiveringen. Zij baseren hun installaties allemaal op dezelfde membraantechnologie. De InnoPack++ Marine maakt geen gebruik van membranen maar van state-of-the-art technologieën en is daarom nieuw en origineel. De installatie resulteert in een kostenbesparing voor de klant en lagere operationele impact op het personeel. De combinatie met het slimme monitoringsysteem, PureControl++, de hieraan gekoppelde predictieve service en de innovatieve dienstverlening zijn voor de sector vernieuwend.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact