Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

3 Times Impact

VraagApp

Scherm van de VraagApp

Bedrijfsnaam 3 Times Impact
KvK Nummer 67045316
Website www.3timesimpact.nl
Beschrijving onderneming aanbieden van innovatie oplossingen in Zorg & Welzijn
Naam innovatie VraagApp
Beschrijving innovatie Veel mensen vinden de samenleving ingewikkeld. Bijvoorbeeld mensen met een lichte verstandelijke beperking of laaggeletterden. Ze hebben vaak alledaagse vragen over bijvoorbeeld brieven, openbaar vervoer, wetten en regels. Zo leiden kleine vragen uiteindelijk tot stress, vermijding van situaties en problemen. Grote problemen. Want naar schatting 40% van alle risicolijstjes wordt bevolkt door mensen met een lichte verstandelijke beperking. Bijvoorbeeld op het gebied van criminaliteit, schuldhulpverlening, armoede en dakloosheid.
Veel mensen zonder beperking willen iets goed doen voor anderen, maar willen geen traditionele vormen van vrijwilligerswerk doen waarbij ze zich voor langere tijd committeren en op vaste tijden beschikbaar moeten zijn. Ze zijn op zoek naar flexibel vrijwilligerswerk.

VraagApp verbindt deze twee groepen mensen met elkaar. Mensen met alledaagse vragen hebben met VraagApp snel antwoord van vrijwilligers. Hoe het werkt? Ben je op zoek naar flexibel vrijwilligerswerk dan wordt je meedenker. Je geeft in de app aan over welke onderwerpen je vragen wil beantwoorden. Heb je een alledaagse vraag, dan open je de app, stelt de vraag via tekst of spraak en verzendt de vraag. Een aantal vrijwilligers krijgt gelijktijdig een notificatie op hun telefoon met daarin de vraag. De eerste die de vraag accepteert komt in een chatcontact met de vragensteller. Binnen korte tijd is de vraag beantwoord.
Website innovatie www.vraagapp.nl
Noodzaak en belang van deze innovatie VraagApp versterkt de zelfstandigheid van kwetsbare mensen. Het vermindert stress en voorkomt dat kleine vragen grote problemen worden.

In Nederland doet 50% van de mensen vrijwilligerswerk. Dus ook 50% niet. De belangrijkste redenen voor mensen om geen vrijwilligerswerk te doen, zijn dat ze zich niet willen binden, dat ze er niet voor willen reizen en dat ze het oubollig vinden. VraagAPp is een antwoord op al deze redenen en zal er voor zorgen dat nog meer Nederlanders vrijwilligerswerk gaan doen.
Bijdrage aan een betere wereld Als mensen steeds vragen stellen aan hun ouders of begeleiders voelen ze zich afhankelijk. Als ze hun vragen stellen aan vrijwilligers van VraagApp hebben ze het gevoel dat ze het ZELF doen. Dat geeft ze een sterk gevoel. Zelfstandigheid is de eerste bouwsteen van waardigheid (Filosoof Peter Bieri)
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Er is in de wereld geen vergelijkbaar concept. Heel simpel. Heel effectief. Heel schaalbaar.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact