Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

Stefan Grob audio & electronics engineering

Stil anti hagelkanon

Stil anti hagelkanon

Bedrijfsnaam Stefan Grob audio & electronics engineering
KvK Nummer 22046729
Website www.grob.tech
Beschrijving onderneming akoestisch advies en elektronica ontwikkeling
Naam innovatie stil anti hagelkanon
Beschrijving innovatie Naar aanleiding van de geluidproblematiek die ontstaat rondom de inzet van conventionele drukgolfgeneratoren ten behoeve van hagelbestrijding is een nieuw type drukgolfgenerator ontwikkeld. Deze drukgolfgenerator maakt meer druk zonder geluidhinder.
Website innovatie www.stil-hagelkanon.nl
Noodzaak en belang van deze innovatie Het is voor onder andere fruittelers, veiligheidsorganisaties van festivals en beheerders van auto opslagterreinen praktisch onmogelijk om conventionele anti hagelkanonnen in te zetten én te
voldoen aan de wet geluidhinder. Het gebruik van conventionele anti hagelgeneratoren is daarom in Nederland bijna altijd illegaal en zodra er iemand in de omgeving last van heeft onmogelijk.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Het is een innovatievere versie van het conventionele anti hagelkanon. In plaats van met een explosie wordt op elektromechanische wijze een drukgolf gemaakt waarbij nauwelijks geluid geproduceerd wordt door ons innovatieve geluidspectrum. Bovendien is de techniek in software en hardware schaalbaar waarmee qua prijs en prestatie afgestemd kan worden op de beoogde toepassing. Er is een “groot” stil anti hagelkanon en een klein (stil) anti hagelkanon gemaakt, en als zeer grote
gebieden beschermd moeten worden, worden meerdere stille anti hagelkannen gesynchroniseerd waardoor het drukgolfniveau kwadratisch toeneemt. Dit is met conventionele anti hagelkanonnen niet mogelijk. Een extra voordeel van de hiervoor ontwikkelde hard- en software combinatie is
dat het product moeilijk is na te maken.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact