Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

Zorgeloosch Groep

Zorgeloosch Scheiden

Bedrijfsnaam Zorgeloosch Groep
KvK Nummer 61482196
Website zorgeloosch.nl
Beschrijving onderneming Laten we eerlijk zijn, het leven is mooi! Wij gunnen iedereen de vrijheid om het leven zelf in te richten. De vrijheid om je zelf te zijn, je dromen na te jagen en te houden van wie je wilt. Wij moedigen mensen aan om de kans te grijpen om eigen keuzes te maken. Om te genieten van de verschillen. Maar ook te durven om anders te zijn. Ook als dat leidt tot grote uitdagingen in het leven. Want het geluk van mensen zit in de overwinning van onze uitdagingen.
Iedereen een zorgenvrij leven. Vanuit deze missie begeleiden wij mensen die gaan scheiden van A tot Zorgeloosch. Met ruim 175 specialisten komen we samen met onze klanten tot persoonlijke en vindingrijke oplossingen. Altijd met een optimistische kijk op de toekomst. De unieke samenwerking tussen onze financieel adviseurs en scheidingsbemiddelaars maken dit mede mogelijk. Met energie en een gezonde obsessie voor één doel: tevreden klanten.

Wij bieden scheidingsbemiddeling en hypotheekadvies. Dat doen we op onze eigen wijze. We zijn vriendelijke, maar direct, spreken liever niet over problemen en beperkingen, maar over kansen en keuzes. We bieden mogelijkheden die anderen niet opgelost krijgen. Dat is onze kracht. Dat is de motor achter onze innovaties.
Naam innovatie Zorgeloosch Scheiden
Beschrijving innovatie Bij een scheiding spelen heel veel zaken tegelijk. Je krijgt te maken met fiscalisten, notarissen, advocaten, de belastingadviseur, noem maar op. Dat maakt het extreem complex. De innovatie Zorgeloosch Scheiden is een keten, denk aan een wasstraat, van vrijwel alle loketten – 13 stuks - die een scheidend stel nodig heeft om op een goede manier uit elkaar te gaan en na de scheiding verder te kunnen met hun eigen leven. In dit lastige traject heeft het stel één enkel vertrouwd aanspreekpunt.

We zitten met twee specialisten bij klanten aan tafel, een scheidingsbemiddelaar en een financieel adviseur. Samen maken zij iets unieks mogelijk: de in-een-keer-klaar garantie. Wij garanderen dat het scheidingstraject niet overnieuw hoeft. Dat het scheidingsconvenant waar we naartoe werken is uitvoerbaar. De hypotheekverstrekker (en eventuele andere partijen) kunnen invulling geven aan de gemaakte afspraken. Daarmee doorbreken we de vicieuze cirkel waarin banken pas duidelijkheid willen geven wanneer er een convenant is en het convenant pas kloppend gemaakt kan worden wanneer de bank duidelijkheid geeft. Dit heeft als resultaat dat het proces voor klanten een stuk goedkoper is én dat het traject maanden korter is. Met tevreden klanten tot gevolg. In ons klanttevredenheidsonderzoek scoren we een 8,7. Daarnaast hebben we een NPS van +24%.

Verschillende afdelingen hebben de functies van de oorspronkelijke 13 loketten overgenomen. Zij werken allemaal vanuit hetzelfde systeem. Daardoor beschikt iedereen die iets voor de klant regelt over dezelfde én volledige informatie. Onze kanten hoeven de details van hun dossier dus niet over te brengen aan het volgende ‘loket’, dat gebeurt vanzelf. Hierdoor zijn wij in staat om onze klanten proactief te wijzen op omstandigheden die vertragend kunnen werken en daar samen met de klanten op te anticiperen, zo managen we de verwachtingen.

Om de diensten van Zorgeloosch steeds verder te versterken is het innovatielab Bol&Boosch opgericht. In het Erasmus Centre of Entrepreneurship ontwikkelt een team van programmeurs en techneuten gereedschappen die ons werk leuker en makkelijker maken waardoor er nog meer tijd vrijkomt voor onze klanten. Zo werkt dit team nu aan een Convenantgenerator die het heel eenvoudig maakt om het juridische convenant te voorzien van een ‘vertaling’ in gewoon, begrijpelijk Nederlands; zorgt Bol en Boosch ervoor dat we klanttevredenheid tijdens ons hele traject kunnen uitvragen met behulp van mini-onderzoekjes en bouwen zij aan een systeem dat het gedragsprofiel van websitebezoekers vaststelt en de website realtime aanpast aan de voorkeuren die bij zo’n karakterprofiel passen.

Bovendien heeft ons innovatielab de zogenoemde Rentemiddelingsdesk ontwikkeld. Een unieke webapplicatie die adviseurs, klanten en consumenten in staat stelt om helemaal zelf vast te stellen of rentemiddeling (besparing op je hypotheeklasten door drempelvrij gebruik te maken van lage rentestanden) voor hen gunstig is én dat direct te regelen.

Scheidingsbemiddelaar, financieel adviseur, advocaat, rechtbank, gemeente, hypotheekverstrekker, pensioenuitvoerder, verzekeraar, belastingadviseur, belastingdienst, gezins- en kindertherapeut, psychische dienstverlener en schuldhulpverlener.
Website innovatie www.zorgelooschscheiden.nl
Noodzaak en belang van deze innovatie Er voor klanten zijn op de belangrijkste momenten in hun leven. Daar zet Zorgeloosch in de eerste plaats op in. ‘Life-events’ zoals de aankoop van een huis, start van een bedrijf of geboorte van een kind hebben dienstverleners zoals banken al lang op de radar. Voor scheidingen geldt dat echter pas veel korter. Dat is opmerkelijk want van alle stellen met een eigen woning gaan er jaarlijks alleen al 75.000 uit elkaar. Zorgeloosch werkt, dankzij de innovatie Zorgeloosch Scheiden, dan nu ook onder andere samen met ING op het vlak van scheidingsadvies.

De noodzaak van onze innovatie wordt natuurlijk nog duidelijk wanneer je jezelf in de situatie vindt dat het scheidingsconvenant, dat na vele maanden overleg en/of juridische strijd is opgesteld of bij beslissing van de rechtbank wordt afgedwongen, onvoldoende basis blijkt te bieden voor jullie gescheiden levens.

80% van de convenanten waarmee gescheiden stellen zich bij hun bank melden om de oude hypotheek aan te passen (ontslag van een van de schuldenaren) of om een nieuwe aan te vragen, worden door de bank afgewezen. De tijdens de scheiding gemaakte afspraken kunnen zij niet honoreren.

Het gevolg is dat het scheidende stel blijft zitten met onuitvoerbare afspraken waardoor het vinden van woonruimte een lastige zaak wordt (lange wachttijden voor sociale huurwoningen, torenhoge kosten bij particuliere huur en onvoldoende mogelijkheden bij de bank om een woning te kopen) . Of het stel moet de scheiding opnieuw doorlopen. Er dienen opnieuw afspraken gemaakt worden terwijl juist alles was uit onderhandelt. Een vechtscheiding ligt op de loer.

Aan een vechtscheiding kleven alleen maar nadelen. Het duurt lang, kost daardoor meer dan eigenlijk nodig, maakt relaties stuk – ook die tussen ouder en kind.

Door financieel advies en scheidingsbemiddeling in één traject te integreren, zorgen we ervoor dat beiden zich gehoord voelen, het scheidingsproces constructief blijft en met onze financiële kennis van zaken geven we inzicht in de mogelijkheden na de scheiding. Dit inzicht is cruciaal om de bereidheid bij beide partners te creëren om – waar nodig – een concessie te doen om een oplossing te kunnen realiseren. In ons traject hebben we dus niet alleen oog voor de emoties van nu, maar houden we ook rekening met de toekomst.

De voordelen van onze aanpak zijn niet alleen voor de klant, die in één keer goed aan een nieuwe fase van zijn/haar leven kan beginnen, maar ook voor banken. Door gebruik te maken van onze dienstverlening ontstaan er minder betaalachterstanden en hoeven er minder huizen gedwongen verkocht te worden (waarde vernietiging).
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Zorgeloosch Scheiden is uniek. In Nederland is er geen andere organisatie waarin de financieel adviseur en de scheidingsbemiddelaar tot dezelfde organisatie behoren en zo nauw samenwerken. Daarmee en doordat we in feite het financieel advies naar voren hebben gehaald in het traject, is de hele keten op z’n kop gezet.

Het liefst zien we dat de concurrentie groeit. Samen kunnen we nog meer impact maken op de maatschappij. Sinds onze start in 2013/’14 hebben verschillende partijen geprobeerd om ons concept te kopiëren. Tot nu toe is hen dat niet gelukt. Zij kunnen de zekerheden die wij de klanten kunnen bieden, zelf niet garanderen. De dienstverlening is te complex, daarom zoeken partijen liever de samenwerking. Zo hebben we inmiddels een nazorgpakket ontwikkeld voor klanten die tijdens of na de scheiding extra zorg nodig hebben. Daarvoor hebben we een samenwerking met Zorg van de Zaak. Ook organiseren we jaarlijks een meerdaags zomerkamp voor kinderen van gescheiden ouders. Klanten kunnen hun kinderen daar gratis voor op geven.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact