Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Nieuws

Zorganimaties BV

Kijksluiter

Screenshot animatiefilm Zorganimaties

Bedrijfsnaam Zorganimaties BV
KvK Nummer 66785960
Website www.zorganimaties.nl/kijksluiter
Beschrijving onderneming Zorganimaties, opgericht in sep-2016, maakt animatievideo’s, die laagdrempelige en consistente informatieoverdracht in de zorg bevorderen, zodat de iedere zorgconsument – dus ook laaggeletterd, doof, slechthorend of niet-Nederlandstalig – in staat wordt gesteld beter gebruik te maken van de aangeboden zorg. Met als gevolg meer effectiviteit, betere uitkomsten en minder verspilling.
Naam innovatie Kijksluiter
Beschrijving innovatie Kijksluiter is in november 2016 geïntroduceerd.
Kijksluiter is een bibliotheek van – op dit moment – ca. 4.800 (1.200 in 4 talen) animatievideo's, waarin de belangrijkste informatie uit de bijsluiter van een medicijn in begrijpelijke spreektaal wordt uitgelegd aan de medicijngebruiker of zijn mantelzorger.
Met dit aantal is er voor >95% van alle medicijnen, die voor het eerst worden voorgeschreven, een Kijksluiter beschikbaar.
Kijksluiter is gepersonaliseerd op taal, geslacht, leeftijd en indicatie van het medicijn.
Kijksluiter is beschikbaar in het Nederlands, Turks, Arabisch en Engels. Er is ondertiteling beschikbaar voor doven en slechthorenden. En er wordt gewerkt aan een versie, waarin gesproken tekst zoveel mogelijk wordt ondersteund door het gebruik van iconen ten behoeve van laaggeletterden.
De digitale bibliotheek van Kijksluiter wordt ontsloten via een webapplicatie en een mobiele app voor smartphones en tablets.
Door de introductie van interactiviteit (3de kwartaal 2017) in de animatievideo's kan Kijksluiter verder worden ingericht op de interesses en behoeftes van de gebruiker, zoals extra gebruiksinstructies, e-learning, inname ondersteuning, etc.
Website innovatie www.kijksluiter.nl
Noodzaak en belang van deze innovatie 11 Miljoen Nederlanders krijgen van hun artsen structureel medicijnen voorgeschreven, voor een totaalbedrag van 6 miljard Euro per jaar. Uitgaande van een goede indicatiestelling en adequate productkeuze wordt dit algemeen beschouwd als zinvolle en kosteneffectieve geneeskunde.
Echter, 30-40% van deze medicijnen wordt niet goed of helemaal niet ingenomen.
Daarmee gaat niet alleen 30-40% van het beoogde gezondheidsbevorderende effect verloren, maar wordt ook circa 2 miljard Euro per jaar verspild en ontstaan er daarnaast nog extra maatschappelijke kosten door ziekteprogressie, complicaties en bijwerkingen.
Deze problematiek is identiek in elk modern zorgsysteem.
Kijksluiter zal na een succesvolle introductie in Nederland ook in andere landen worden geïntroduceerd. Daarvoor is al concrete belangstelling in Duitsland, België (Vlaanderen) en Spanje.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Een volledig assortiment van animatievideo’s met uitleg over de bijsluiter van medicijnen is nieuw en origineel. Zowel in Nederland als in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Oceanië (in Azië is nog geen onderzoek verricht). Bovendien is er veel geïnvesteerd in de manier waarop Kijksluiter voor de medicijngebruiker wordt ontsloten. De applicatie biedt allerlei mogelijkheden om op maat aanvullende informatie (bijv. e-learning) en ondersteuning (bijv. compliance ondersteuning) aan te bieden, met als doel goed medicijngebruik maximaal te ondersteunen.
Kijksluiter is beschermd voor concurrente initiatieven door een hoge introductiedrempel als gevolg van:
1. De hoge dekkingsgraad (>95% van alle medicijnen);
2. De meertaligheid van de applicatie en de animatievideo’s;
3. De grote gebruiksvriendelijkheid en laagdrempeligheid voor alle doelgroepen;
4. De specifieke, kosteneffectieve productie van animatievideo’s en de daarvan afgeleide lage kosten;
5. De combinatie van inhoudelijke en technologische kennis binnen de organisatie;
6. De onvermijdelijke learning curve om tot correcte en begrijpelijke content te komen.
Amper twee maanden na introductie is Kijksluiter in januari 2017 in het kader van de overheidscampagne eHealth4All uitgeroepen tot de beste zorg-app voor iedereen. De jury bestond uit een panel van professionals én een panel van laaggeletterden.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact