Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

We4Sea BV

We4Sea

Bedrijfsnaam We4Sea BV
KvK Nummer 65476417
Website www.we4sea.com
Beschrijving onderneming Fuel efficiency solutions for ships
Naam innovatie We4Sea
Beschrijving innovatie Big Data oplossing om data van schepen snel, makkelijk en kostenefficiënt te analyseren.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie 90% van de wereldhandel wordt per schip vervoert. Deze schepen gebruiken een vervuilende brandstofsoort in grote hoeveelheden. Veel rederijen hebben echter weinig inzicht in hun dagelijkse verbruik. Ook is vergelijken van schepen lastig door invloed van weer en wind. Brandstofbesparing leidt direct tot grote ecologische en economische voordelen: een win-win situatie. We4Sea volgt de schepen op hun reis en geeft een real-time inzicht in brandstofverbruik, inclusief trends, analyses en de invloed van weer. Hierdoor kan een reder gerichte maatregelen nemen. In proefprojecten zijn besparingen tot 20% behaald.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Er zijn meerdere bedrijven die schepen monitoren op brandstofverbruik. Deze plaatsen vele sensoren aan boord en analyseren de data. De oplossing van We4Sea is om meetdata die al aanwezig is op het schip te combineren met Big Data (weer, stromingen), en door middel van simulatiemodellen het brandstofverbruik te voorspellen. Hiermee kan met zeer lage kosten een goede brandstofmonitoring worden behaald. Daarnaast kunnen, door de simulatiemodellen, vooraf diverse brandstofbesparende technologieën worden doorgerekend op besparingspotentieel.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact