Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

ThunderBuild BV

Grip App

thunderbuild app

Bedrijfsnaam ThunderBuild BV
KvK Nummer 54001994
Website www.thunderbuild.com
Beschrijving onderneming ThunderBuild doorgrond complexe ketenprocessen en ontwikkeld software om deze processen meetbaar te maken en te optimaliseren.
Naam innovatie Grip App
Beschrijving innovatie De Grip App zorgt ervoor dat er letterlijk grip komt op Grond-Weg- en Waterbouw (GWW)-projecten. De toegevoegde waarde die de App levert neemt exponentieel toe naarmate de complexiteit en omvang van het GWW-project groter wordt. Met de App staan alle deelnemers in de keten met elkaar in verbinding en worden handeling, laad- en losmomenten en afgelegde route eenvoudig geregistreerd. Alle partijen hebben direct de administratie op orde en de papieren bonnen rompslomp hoort tot het verleden. Het verschafte inzicht zorgt voor optimalisering van planning en uitvoering waardoor projecten tijdig en volgens afspraak worden opgeleverd.
Website innovatie http://www.thunderbuild.com/producten/gr...
Noodzaak en belang van deze innovatie Grote infra projecten zoals IXAS en NOABER18 zorgen voor enorme hoeveelheden transportbewegingen. De (verplichte) bonnen registratie waaronder weegbonnen, vracht- en afvalbegeleidingsbrieven zorgen voor een grote administratieve last. Door het grote aantal wisselende transporteurs, leveranciers en producten is het grip houden op een project een grote uitdaging. Gebrek aan inzicht en overzicht leiden tot faalkosten, onhoudbare planning en sturing.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Er wordt al jaren gewerkt aan digitalisering van papieren transportdocumenten. De innovatie zit hem dan ook niet in de administratieve lastenverlichting. Wat de Grip App innovatief maakt is het realtime inzicht in vervoersbewegingen en actuele posities van vrachtwagens waardoor, naast volledig administratief inzicht, snellere en betere sturing en grip op projecten ontstaat. De afgelegde routes en reistijden vormen de basis voor optimale planning en productie. Door spitsmijden wordt ook de doorstroming op en rond GWW projecten geoptimaliseerd.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact