Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Nieuws

ThreadStone Cyber Security B.V.

CyberStatus

Rapporten uit CyberStatus

Bedrijfsnaam ThreadStone Cyber Security B.V.
KvK Nummer 61426202
Website www.threadstone.eu
Beschrijving onderneming Als winnaar van het HSD Stimuleringsfonds en finalist van de Accenture Innovation awards 2016 levert ThreadStone Cyber Security inzicht in de kwetsbaarheid van websites en bedrijfsnetwerken van MKB bedrijven. Dit inzicht wordt op verschillende manieren geleverd, van een rapportcijfer dat voor een ondernemer direct aangeeft wat het risico is tot een volledige beheeromgeving om voor IT’ers voor grotere aantallen klanten en abonnementen inzichtelijk te houden welke risico’s er worden gelopen.

Samen met IT’ers, verzekeraars, branche-organisaties, overheid en andere organisaties die belang hebben wordt gestreefd naar een beter beveiligd Nederlands bedrijfsleven, zodat Nederland zich kan profileren als secure digital gateway to Europe.
Naam innovatie CyberStatus
Beschrijving innovatie Om aan te zetten tot het nemen van actie en het verhogen van de bewustwording binnen het MKB, heeft ThreadStone CyberStatus ontwikkeld. Hiermee wordt zeer laagdrempelig inzicht gegeven in het ‘cyber risico’ van website en bedrijfsnetwerk van ondernemers. Er wordt volledig geautomatiseerd gecontroleerd op meer dan 70.000 bekende kwetsbaarheden en de resultaten worden op een begrijpelijke wijze inzichtelijk gemaakt, voorzien van een business impact. MKB’ers worden in een taal aangesproken die voor elke ondernemer begrijpelijk is; geen ingewikkeld technisch jargon. Hierdoor kan er werkelijk actie worden ondernomen!

Inmiddels wordt deze software ingezet bij campagnes zoals Veilig Zakelijk Internetten, het Nederlands Cyber Collectief (initiatief van Nationale-Nederlanden) en FERM-Rotterdam (initiatief van Havenbedrijf Rotterdam). Binnen Veilig Zakelijk Internetten - dat mede mogelijk is gemaakt door het ministerie van V&J en EZ - is ThreadStone uitvoerend partner van MKB-Nederland, waarbij via verschillende branches zoals Bouwend Nederland, Horeca Nederland, Transport & Logistiek Nederland, BGNU en Adfiz wordt gewerkt aan verbetering van het bewustzijn van de digitale risico’s die worden gelopen; ook/juist binnen het MKB!
Website innovatie www.cyberstatus.nl
Noodzaak en belang van deze innovatie Cybercriminaliteit is een groeiend probleem, ook voor het Nederlandse MKB. Op dit moment zijn meer dan 75% van de websites en bedrijfsnetwerken onvoldoende beveiligd en dus kwetsbaar voor digitale inbraken. Doordat MKB ondernemers over het algemeen denken dat ze geen interessant doelwit zijn - bijvoorbeeld omdat ze denken dat ze geen interessante data hebben of zichzelf te klein achten – is er onvoldoende aandacht voor cybersecurity binnen het MKB.

Het MKB zal in toenemende mate te maken krijgen met stakeholders (klanten, branches, banken, verzekeraars, accountants, juristen, overheid) die meer inzicht willen krijgen in de maatregelen die ondernemers hebben getroffen. Onder andere het Rathenau instituut adviseert de overheid dat bedrijven en organisaties jaarlijks een ‘hacktest’ moeten uitvoeren.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Alle bestaande oplossingen om kwetsbaarheden op websites en bedrijfsnetwerken inzichtelijk te maken zijn gericht op corporates/enterprices, komen vrijwel allemaal uit US, passen niet in de ’keten’ van IT distributeur, reseller en eindklant, zijn zeer ingewikkeld om te configureren, communiceren op technisch niveau en zijn kostbaar. ThreadStone heeft een omgeving opgezet die – doordat e.e.a. volledig geautomatiseerd werkt - laagdrempelig en betaalbaar ingezet kan worden; juist ook voor het MKB!

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact