Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

Stiefgoed Formule BV

Stiefgoed Formule

Bedrijfsnaam Stiefgoed Formule BV
KvK Nummer 68854811
Website www.stiefgoed.nl
Beschrijving onderneming Stiefgoed bestaat sinds ruim 4 jaar en is gestart met één en later 2 praktijken. Stiefgoed Formule is opgericht in de zomer van 2016.

Stiefgoed Formule is franchiseorganisatie die professionals die ervaringsdeskundig zijn op het gebied van stief-thematiek en zich onderscheiden in kennis, kunde, ervaring en toewijding aan zich bindt en met elkaar verbindt. Stiefgoed Formule ontwikkeld en onderwijst t.b.v. deskundigheidsbevordering, faciliteert de bedrijfsvoering, onderzoek en experimenteert.

De formulenemers bieden hulpverlening en voorlichting aan samengestelde gezinnen. Zo wordt alles aan gedaan om deze doelgroep maximaal te ondersteunen zodat het slagingspercentage, wat nu op 40% ligt, stijgt. Daarnaast beloven wij dat ieders behoefte wordt gezien, gehoord en gerespecteerd, zodat het een plek is waar men zich prettig en veilig voelt en waar elk lid van het samengestelde gezin duidelijkheid en erkenning krijgt.


Naam innovatie Stiefgoed Formule
Beschrijving innovatie Over het algemeen zijn hulpverleners geweldig in hun werk, maar niet de beste ondernemers.
Door krachten te bundelen, elkaar te inspireren, kennis te delen en tijdrovende activiteiten te centraliseren realiseren wij door heel het land optimale hulpverlening voor een heel specifieke doelgroep waar samenleven precies anders werkt dan in een kerngezin. Binnen 5 jaar valt ruim 60% van deze nieuwe gezinnen uit elkaar. Het is ons doel om Nederland bewust te maken van de verschillen in kern- en samengesteld gezin en dat investeren in de voorbereiding op het samengestelde gezin noodzaak is om het slagingspercentage te verhogen! Samen staan we zo veel steviger en zijn we zo veel zichtbaarder dan alleen.Website innovatie http://www.stiefgoed.nl/vacatures/
Noodzaak en belang van deze innovatie Binnen 5 jaar valt ruim 60% van deze nieuwe gezinnen uit elkaar. Het is ons doel om Nederland bewust te maken van de verschillen in kern- en samengesteld gezin en dat investeren in de voorbereiding op het samengestelde gezin noodzaak is om het slagingspercentage te verhogen! Daarnaast bieden wij in crisissituaties (momenteel 80% van de aanmeldingen, dat moet omlaag!) een efficiënt en doelgerichte methodiek om de crisis te verijdelen en duurzaam op te lossen. Samen staan we zo veel steviger en zijn we zo veel zichtbaarder dan alleen.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Er is nog nauwelijks aanbod in Nederland voor professionals op het gebied van scholing over- of hulpverlening aan samengestelde gezinnen. Door het oprichten van Stiefgoed Formule combineren wij een uitgebreid aanbod voor een specifieke doelgroep met voor de formulenemers deskundigheidsbevordering, begeleiden op ondernemerschap en ontzorgen. Wij zijn als eerste in Nederland gestart met het uitrollen van een franchiseorganisatie voor hulpverleners van deze doelgroep.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact