Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

Stichting Quiet room Label

Quietroom Label

Quiet Room label

Bedrijfsnaam Stichting Quiet room Label
KvK Nummer 64843017
Website www.quiethotelroom.org
Beschrijving onderneming De onafhankelijke Stichting Quietroom ziet toe op de certificering en bewaakt de kwaliteit van het QR-label.
Het toetsen op kwaliteitscriteria in hotels op het gebied van geluid en isolatie.
Hotels, architecten, ontwikkelaars, adviesbureaus en reizigers zo goed mogelijk informeren over de specificaties ,richtlijnen en voordelen van het Quietroom® label.
Naam innovatie Quietroom Label
Beschrijving innovatie Geluidsoverlast is wereldwijd al jaren één van de meest geuite klachten onder reizigers. Veel mensen zijn op zoek naar stille locaties, maar ook naar stille plekken in een drukke omgeving, zoals grote steden. Onder druk van social media zijn hotels op zoek naar methoden om hun kamers stiller en aantrekkelijker te maken. Tot voor kort waren er echter geen bruikbare richtlijnen op dit terrein. Met de komst van het Quietroom® label komt hier verandering in.
Website innovatie https://www.dropbox.com/s/sie3wyb9kji201...
Noodzaak en belang van deze innovatie Geluidsoverlast is wereldwijd een van de meest frequente klachten van hotelgasten en er is een toenemende vraag naar stille hotelkamers. De opkomst van social media heeft ertoe geleid dat klachten meer exposure krijgen en beoordelingen van klanten meer invloed hebben op de resultaten van hotels. Hotels doen dan ook meer aan geluidsisolatie, maar tot voor kort was er wereldwijd geen objectieve uitgebreide beoordelingsmaatstaf voor isolatie van hotelkamers.Deze richtlijnen zijn bedoeld voor architecten en projectontwikkelaars die zich bezighouden met het ontwerp en de ontwikkeling van nieuwe hotels en van bestaande panden, zoals kantoren, tot hotels. De QR richtlijnen geeft inzicht in de belangrijkste aspecten van het Quiet Room® label, zoals:

• de relevante geluidsaspecten voor beoordeling van hotelkamers
• de gehanteerde grenswaarden voor geluid(soverlast)
• de verschillende stilteklassen van het QR label

Ook geven de richtlijnen voorbeelden van veel voorkomende bouwfouten in relatie tot geluidsisolatie en mogelijke oplossingen/maatregelen die al in de ontwerp-, ontwikkel- en/of bouwfase toegepast kunnen worden.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Het QR-label zijn de eerste en enige objectieve richtlijnen ter wereld voor geluidswerende hotelkamers. Het Quietroom label, een win-win-winsituatie voor hotels, reizigers en projectontwikkelaars

• Het QR label biedt een objectieve maatstaf voor geluidsisolatie
• Het QR label biedt instructies voor bouwers om de geluidsisolerende maatregelen te treffen
• Het QR label biedt ondersteuning voor het snel en voordelig doorvoeren van geluidsisolatie
• Het QR label biedt een overzicht van hotels die voldoen aan de eisen

Voordelen hotels
• kan reizigers aantoonbare en objectieve garantie bieden voor een goede nachtrust
• kan hiermee reclame maken
• kan zich onderscheiden van de concurrentie
• kan profiteren van positieve publiciteit via website en reviews op social media

Voordelen bouwbedrijven/projectontwikkelaars/vastgoedeigenaren
• kan al tijdens de bouw/verbouwing rekening houden met geluidisolatieeisen
• kan aantonen dat panden voldoen aan de eisen
• kan profiteren van toegevoegde waarde die het label biedt

Voordelen reizigers
• kan profiteren van meer hotels met stille kamers
• kan zien welke hotels voldoen aan de eisen

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact