Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Nieuws

Softbrick Workforce Management Solutions

Intra-Day Scheduling (dag-planning)

Bedrijfsnaam Softbrick Workforce Management Solutions
KvK Nummer 11053962
Website www.softbrick.nl
Beschrijving onderneming Softbrick ontwikkelt en levert software voor de retail, industrie, logistiek en dienstverlening. Meer dan 200.000 mensen worden dagelijks gepland en geregistreerd met de oplossingen van Softbrick. Het voordeel voor de klant is loonkostenbesparing door een efficiëntere inzet van resources op de werkvloer. Vanwege een uitgekiende manier van budgetteren, normeren, roosteren, personeelsplanning en tijdsregistratie is het mogelijk om binnen een kort tijdsbestek grip te krijgen op de organisatie en de kosten.
Naam innovatie Intra-Day Scheduling (dag-planning)
Beschrijving innovatie In principe maakt u uw planning van te voren, maar allerlei factoren kunnen er op de dag zelf voor zorgen dat de inzet van uw personeel op een andere manier net even efficiënter kan. Door middel van actuele data ( koppelling real time met een wms systeem) is het mogelijk om gedurende de dag op deze veranderende behoeftes in te spelen. Een voorbeeld: Door een gewijzigde vracht, verandert het aanbod in de middag. U heeft hierdoor weinig inzicht in de benodigde capaciteit. Met de nieuwe module van Softbrick ziet u in de planning per dagdeel, hoeveel colli er te doen zijn, hoeveel werk er benodigd is en welke mensen beschikbaar zijn. Met dagplanning kunt u bij een overschot of een tekort aan manuren met behulp van het ‘inleenscherm(marktplaats)medewerkers uitwisselen, tussen de verschillende afdelingen(en kostenplaatsen), om zo optimaal rendement te halen uit uw personeel
Website innovatie http://www.softbrick.nl/portfolio-posts/...
Noodzaak en belang van deze innovatie doorontwikkeling van onze applicatie ( in dit geval toevoeging aan onze applicatie) naar de behoeftes van onze klanten en de markt
Hierdoor kunnen onze klanten hun medewerkers efficienter inzetten, stijgt de productiviteit, meer rust op de vloer en verlaging van de personeelskosten!
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Optimaliseren planning op
basis van actuele data – WMS

Per tijdblok bekijken of
de uren/colli’s gehaald worden
en of er bijsturing plaats moet
vinden.

Geoptimaliseerd voor uitlenen /
inlenen van medewerkers

Inzicht in productiviteit,
beschikbaarheid per
medewerker

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact