Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

Searious Business

Plastic Cooperaties

Plastic Cooperaties

Bedrijfsnaam Searious Business
KvK Nummer 656354993
Website www.seariousbusiness.com
Beschrijving onderneming Social enterprise gericht op het voorkomen van plastic soep, middels innovatieve bedrijfsoplossingen
Naam innovatie Plastic Cooperaties
Beschrijving innovatie Een Plastic Cooperatie bestaat uit een netwerk
van succesvolle ondernemers
die kiezen voor bedrijfsvoering
zonder plastic afval!

Met een lokale Plastic Coöperatie richt een bedrijf zich in samenwerkingsverband op het sluiten van de plastickringloop. Bedrijven ontdekken samen
wat mogelijk is in termen van plastic vermijden, opnieuw gebruiken, recyclen en producten en processen herontwerpen, zodat ze minder plastic
verspillen. Door een gedeelde verantwoordelijkheid is het makkelijker om over grenzen heen te kijken van een bedrijf en wordt een vruchtbare bodem
gelegd voor innovaties.
Binnen een Plastic Coöperatie kijken aangesloten bedrijvenleden, samen met anderen, naar hoe zij kunnen toewerken naar een bedrijfsvoering zonder
plastic afval. Daaronder vallen oplossingen voor het opnieuw inzetten van overtollig industrieel plastic als grondstof in hun bedrijfsvoering.

De meest innovatieve design toepassingen vinden een plek in de nieuwe design standaard: '276 pieces' dat met de Dutch Design Foundation wordt vormgegeven.
Website innovatie www.276pieces.com
Noodzaak en belang van deze innovatie De plastic soep in onze oceaan is een van de meest urgente uitdagingen van onze tijd.

Met lidmaatschap benut je alle kansen die de Plastic
Coöperatie je biedt voor een bedrijfsvoering zonder plastic afval.
Je krijgt de kans om met de slimste mensen op hun
vakgebied aan de ontwikkeling van een prototype van jouw eigen
product, gebaseerd op gerecycled plastic.

Dit is met name van belang voor bedrijven die de plastic kringloop willen sluiten, vorm willen geven aan de circulaire economie en hierin voorop
willen lopen.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Het idee en concept van een Plastic Cooperatie is geheel nieuw. Analoog aan de reeds bestaande energiecooperaties beoogt Searious Business hiermee een verandering teweeg te brengen in het gebruik van (plastic) materiaal door bedrijven.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact