Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

Q-vention

Q-castle-bouwsysteem

Q-vention

Bedrijfsnaam Q-vention
KvK Nummer 67912230
Website www.q-vention.nl
Beschrijving onderneming Het verrichten van alle handelingen van industriële, commerciële of financiële aard die betrekking hebben op — doch niet beperkt zijn tot — de ondersteuning van Q-vention, haar producten en benadering van het bouwproces in promotie en marketing alles in de ruimste zin daartoe behoort, daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Naam innovatie Q-castle-bouwsysteem
Beschrijving innovatie De uitvinding heeft betrekking op een bouwelement. Meer bijzonder heeft de uitvinding betrekking op een bouwsteen daarbij een gesloten - celschuim zoals geëxpandeerd polystyreen ( EPS ) , Bio Foam ( EBS ) , geschikt voor het vormen van een muur van een gebouw.
Website innovatie https://www.q-vention.nl/q-vention-zet-g...
Noodzaak en belang van deze innovatie Met de energie te korten , omgordt grote eisen aan de macht wordt veroorzaakt door een toename bevolking en andere factoren , zijn energie-efficiënte gebouwen nodig . De Europese Unie heeft bijvoorbeeld doelen voor klimaatneutrale woningen in 2050. Dit betekent dat ofwel energie wordt geproduceerd zonder uitstoot van kooldioxide , of dat kooldioxide -uitstoot wordt gecompenseerd in een andere sector . Om deze doelen te bereiken , de bouw van energie-efficiënte gebouwen kunnen aanzienlijk lagere vraag naar energie op elektriciteitsnetten , wat resulteert in aanzienlijke besparingen op energie consumenten die deze energie-efficiënte gebouwen te bezetten.

Naast de toenemende behoefte aan energie- efficiënte gebouwen is het nodig voor de bouw van energiezuinige constructies in minder tijd en met minder kosten voor het monteren van de structuur . Rekening houdend met mensen planet en profit , traditionele systemen en manieren om het werk moeten om te zetten in meer duurzame oplossingen .

Na 2019 gaat de energieprestatie wetgeving op de schop, we gaan van de EPC berekening naar de BENG berekening. (BENG staat voor Bijna Energie Neutraal Gebouw). Bij een EPC berekening moest je in het verleden het vooral hebben van installaties als je goed wilde scoren. Met de nieuwe wetgeving wordt de isolatie van het gebouw weer belangrijker. Eerst zoom je in op de behoefte van het gebouw, daarna bekijken je; hoe de energie gebruikt wordt om vervolgens naar de mogelijkheden voor hernieuwbare energie te kijken. Er ontstaat meer focus op materiaal gebruik(RC- waarde) en de oriëntatie van het gebouw. Met Q-vention spelen we in op deze nieuwe eis en zullen we deze meteen implementeren.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel 's Werelds eerste biologische, geschuimde isolatiemateriaal

BioFoam® is een nieuw, door IsoBouw gepatenteerd isolatiemateriaal dat vergelijkbaar is met EPS (piepschuim). Het ziet er qua structuur hetzelfde uit en heeft vrijwel dezelfde eigenschappen. Het grote verschil is dat EPS wordt geproduceerd van polymeren die op fossiele grondstoffen (eindig materiaal) zijn gebaseerd. De grondstof voor BioFoam® bestaat uit biopolymeren, gemaakt van plantaardige grondstoffen (oneindig materiaal). BioFoam is hiermee de eerste schuimisolatie van een biologisch basismateriaal. Duurzaam bouwen dus. BioFoam® is het ideale isolatiemateriaal bij Biobased bouwen..

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact