Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

ProudMom BV

ProudWoman

Bedrijfsnaam ProudMom BV
KvK Nummer 55911293
Website www.proudmom.nl
Beschrijving onderneming Work-life pakketten voor (aanstaande) moeders, ProudMom en vrouwen in de overgang, ProudWoman. Er is een relatie tussen verzuim en uitval en zwangerschap. Een derde van de vrouwen valt in het eerste jaar na het krijgen van een kind uit. Dit is ook van toepassing bij vrouwen in de overgang. Hier gaat het ook om een derde van de vrouwen in de leeftijd van 40-60 jaar. ProudMom BV is gespecialiseerd in het voorkomen van zwangerschaps- en overgang gerelateerde verzuim en uitval.
Naam innovatie ProudWoman
Beschrijving innovatie ProudWoman richt zich op vrouwen in de overgang. Het work-life pakket is voor vrouwen die tijdens de overgang mentaal en fysiek in balans willen blijven. Het work-life pakket bestaat uit work-life coaching, sporten of wandelen en een overgangsconsult. Met praktische handvatten, kennis over de overgang, tips en nieuwe inzichten krijgen vrouwen weer grip op hun overgang en de werk/thuis situatie. Veel voorkomende thema's: het ouder worden, toekomstperspectief, bezinning, klachten/symptonen van de overgang (depressiviteit, opvliegers, stemmingswisselingen e.d), de relatie met de partner, eigen gezondheid, mantelzorg, de zorg voor (klein)kinderen.
Website innovatie www.proudwoman.nl
Noodzaak en belang van deze innovatie Uit statistieken blijkt dat overgang gerelateerde lichamelijke en psychische klachten zorgen voor bovengemiddelde uitval (één derde van vrouwen tussen de 44 en 60 jaar oud) en verzuim bij deze doelgroep (Geukes, van Aalst, Nauta & Oosterhof, 2012). Tevens kan het feit dat vrouwen over het algemeen meer mantelzorg verrichten, gevolgen hebben voor hun arbeidsdeelname en de zorg voor hun eigen gezin (Putters, 2014).

De diensten van ProudWoman dragen bij aan een verbeterde werk-privé balans en vergroten de vitaliteit en gezondheid van de vrouw. Het creëren van bewustwording bij de doelgroep en de leidinggevenden speelt hierin een belangrijke rol.

• De overgang begint vaak rond het 42ste jaar;
• de gemiddelde menopauze leeftijd is 52;
• in Nederland zitten 1,6 miljoen vrouwen in de overgang;
• 80% van deze vrouwen ervaart klachten (fysiek en/of mentaal);
• bij 30% zijn de klachten in dergelijke mate dat het dagelijks leven ontwricht wordt;
• 33% van het verzuim van vrouwen boven de 45 is gerelateerd aan de overgang;
• 15% van de vrouwen ervaart 10 jaar na de menopauze nog klachten.

Geukes, M., van Aalst, M. P., Nauta, M. C. E., & Oosterhof, H. (2012). The impact of menopausal symptoms on work ability, Menopause. The Journal of The North American Menopause Society, 19, 278-282.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel ProudWoman is de enige B to B aanbieder op het gebied van vrouwen in de overgang

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact