Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Nieuws

Negotica Development Projects

FeelThatSound | de praatplaat die terugpraat

Interactieve praatplaat

Bedrijfsnaam Negotica Development Projects
KvK Nummer 02062909
Website www.negotica.net
Beschrijving onderneming Speciaal voor mensen met een achterstand of beperking bedenk ik bij Negotica Development Projects oplossingen opdat zij zelfstandiger kunnen functioneren en leven.

Mijn uitgangspunt is dat iedereen het recht heeft op zelfontplooiing en hiervoor zet ik belevingstechnologie in.

Ik heb de ervaring dat het welzijn van de gebruiker in relatie staat tot het welbevinden van de begeleider en dit gegeven en mijn ervaring in de zorg gebruik ik als innovatiemotor voor toepassingen.

Negotica Development Projects verbindt mensen met technologie en ontwikkelt effectieve en gerichte oplossingen voor mensen op het gebied van langer en gezonder leven en welzijn en zelfontplooiing horen hier gewoon bij!
Naam innovatie FeelThatSound | de praatplaat die terugpraat
Beschrijving innovatie De afgebeelde FeelThatSound wand met het thema Boerderij op de muur, verrijkt het interieur met een interactieve praatplaat waar je behalve naar kunt kijken en over praten ook aan mag voelen. Door aan te raken praat de wand terug!

Achter de afbeelding zit een sensormatrix met piëzo- en pyro-elektrische sensoren gekoppeld aan intelligente software, audio content en luidsprekers.

Voor hen die interactie aangaan met de wand ervaren hun weg naar nieuwe geluiden als een ontdekkingsreis. Stel iemand klikt of drukt op de wand midden op een paard, aait de manen aait of houdt de hand bij de mond. Al die verschillende vormen van aanraken resulteren in waarden die de FeelThat Sound wand 'voelt'. Op basis hiervan hoort iemand het geluid van een paard; de naam van het paard; uitleg over het paard etc.

Je kunt eindeloos variëren door verschillende sensoreigenschappen, algoritmes en soundbytes toe te passen. Bijvoorbeeld als het gedrag te repetitief wordt, kan de praatplaat een instructie geven zoals "Bello (de hond) wil ook graag worden geaaid". Ook kun je bijvoorbeeld overschakelen naar een modus waarbij je in dieren kunt identificeren. Zoals de gebruiker bewegen om de vlinder te zoeken en aan te raken.

In zorginstellingen werkt FeelThatSound voor bewoners, familie en medewerkers als een verrijking van het leven. De toepassing is tevens inzetbaar voor kennisoverdracht in het (speciaal) onderwijs en bij attracties zoals de Efteling.
Website innovatie http://www.negotica.net/ProjectenEnNieuw...
Noodzaak en belang van deze innovatie Iedereen heeft het recht op zelfontplooiing. In mijn praktijk kom ik al tien jaar lang mensen tegen met vormen van (vroege) dementie en meervoudige sensorische dan wel motorische beperkingen. Voor hen is het niet weggelegd om dit recht zelfstandig te kunnen uitoefenen. Voor die mensen is innovatie nodig ten behoeve van dagbesteding.

Ik zie het als mijn uitdaging meerzintuiglijke toepassingen te bedenken die mensen zelfstandig kunnen vermaken. Ik noem dit ook wel passief actief. Vrijwel dagelijks houd ik mij bezig met belevingstoepassingen en de effecten die ze kunnen hebben op mensen.

De FeelThatSound wand manifesteert zich in de directe omgeving door eigenschappen als veilig, rustig, sereen, ruimte, contact, afleiding en vermaak.

In mijn ervaring in de zorg, werkt de wisselwerking tussen mens en technologie door in de zorgrelatie tussen cliënt en helper. Waardoor het voor iedereen weer iets gemakkelijker wordt.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Het werken met praatplaten is van alle tijden. Dat met deze praatplaat mensen zelf aan de slag kunnen door aanraking en dus zonder begeleiding is UNIEK. Dit geldt ook voor interactieve praatplaten op wanden in deze vorm.

Zelf heb ik dit nog niet eerder gezien op een zorginstelling, school, museum of ander evenement en daarom acht ik FeelThat Sound als interieurelement en belevingsattractie ORIGINEEL.

Bij FeelThat Sound meet ik middels een matrix verandering in druk, versnelling, temperatuur, vervorming en kracht. Op basis van TENSORtechnologie vertaal ik de waarden van geometrische berekeningen (die ontstaan bij het aanraken) in opdrachten. Bij FeelThatSound leidt dit tot het afspelen van geluidsfragmenten. Ik denk dat het gebruiken van tensors voor in het residentiële domein op zijn minst VERNIEUWEND is.

Doordat FeelThatSound zelf kan voelen én geluiden kan produceren, ontstaat er een autonome belevingsattractie die kennis overdraagt en mensen vermaakt. Met deze nieuwe innovatie wordt zelfontplooiing zelfstandig mogelijk en ontstaat er een NIEUWE toepassing (platform) voor dagbesteding en kennisoverdracht.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact