Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

NETICS BV

Legoblokken van baggerspecie

Bedrijfsnaam NETICS BV
KvK Nummer 57621047
Website www.netics.nl
Beschrijving onderneming NETICS is een toonaangevend ingenieursbureau en wordt internationaal gezien als dé expert op het gebied van hergebruik en bouwen met baggerspecie. NETICS heeft de kennis en kunde om deze normaal gesproken nutteloze modder te stabiliseren tot bouwmaterialen om constructies zoals waterkeringen, dammen en dijken te bouwen en zelfs gebouwen. Door het lokaal nuttig hergebruiken van sediment worden aanzienlijke kosten bespaard in de bagger- c.q. afvoerketen. In de bouwketen vervalt daarmee de winning, aanschaf en transport van dure primaire, schaarse grondstoffen zoals bijvoorbeeld beton. Inmiddels zijn er tientallen gevalideerde toepassingsmogelijkheden voor de door ons ontwikkelde producten. Hiermee versterkt NETICS het wereldberoemde imago van Nederland als dé waterbouwers van de wereld en koplopers in circulaire economie.
Als gevolg van de stijgende zeespiegel en een snel toenemende urbanisatie in deltagebieden, groeit wereldwijd de noodzaak tot het snel en goedkoop bouwen van diverse constructies zoals waterkeringen en huizen. Als NETICS ontwikkelen we revolutionaire technieken om met modder veel goedkoper te bouwen dan bij het gebruik van traditionele bouwstoffen het geval is. Dankzij onze technologieën kunnen we een zeer hoge kwaliteit van de bouwelementen garanderen.
Jaarlijks ontstaat er in de delta’s een enorme overlast als gevolg van door de rivieren meegevoerd sediment, dat neerslaat in de vorm van baggerspecie en ongewenste modder. Wij gebruiken juist deze modder om dijken, dammen en andere typen waterkering te bouwen. Daarom hebben we nu een legoblok ontwikkeld wat voor meer dan 90% uit baggerspecie bestaat. Hiermee kunnen we wereldwijd op grote schaal met lokaal beschikbaar natuurlijk materiaal bouwelementen leveren wat zelfs op basis van kwaliteit kan wedijveren met traditionele bouwmaterialen.
Naam innovatie Legoblokken van baggerspecie
Beschrijving innovatie Met de door ons gepatenteerde technologie kunnen we constructies zoals huizen maken met lokaal beschikbare baggerspecie door deze mechanisch te persen tot een bouwblok in de vorm van een groot legoblok. We maken hier gebruik van het principe werk-met-werk door te bouwen met geld dat normaal gebruikt wordt om te baggeren. Winning, aanschaf en transport van dure en vaak milieubelastende primaire grondstoffen vervalt daarmee. Als dé experts brengen wij deze kennis nationaal en internationaal op de markt. We vergroten daarmee het wereldberoemde imago van Nederland als dé baggeraars van de wereld.
Website innovatie http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/120186/V...
Noodzaak en belang van deze innovatie Rivieren in delta’s voeren sediment mee dat neerslaat in de vorm van baggerspecie en ongewenste modder. Om overstromingen te voorkomen, gaan baggeraars in deze gebieden aan de slag. Arme regio’s baggeren soms niet of te weinig, waardoor gebieden sneller overstromen. In deze gebieden is bovendien een gebrek of tekort aan goede waterkeringen wat dit probleem versneld. Ook zijn de woningen in deze regio’s vaak niet bestand tegen natuurinvloeden. Met onze grote legoblokken van baggerspecie kan in deze regio’s met het ene probleem het andere worden opgelost! De baggerspecie wordt verwijderd en omgezet in multi-inzetbare bouwblokken. Doordat meer dan 90% van de samenstelling van de blokken bestaat uit gratis beschikbare baggerspecie zijn de blokken altijd goedkoper dan traditionele primaire grondstoffen of bijvoorbeeld beton.
Voor het legoblok gebruiken we een door NETICS gepatenteerde techniek waarmee we baggerspecie ter plekke kunnen persen tot een constructief element. We hebben een low-tech proces ontwikkeld waarbij we de grond van de oever of baggerspecie van de waterbodem afgraven en vervolgens mengen met een enkele procenten aan lokaal beschikbare natuurlijke bindmiddelen zoals kalk en puzzolanen. Puzzolanen zijn natuurlijke gesteenten die de bagger enorm verstevigen. Na toevoeging van de bindmiddelen gaat de grond in een pers en ontstaat een legoblok van samengeperst natuurlijk materiaal. Een legoblok van baggerspecie is 50% tot 80% goedkoper dan alternatieve materialen en heeft een levensduur van minstens 50 jaar.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Legoblokken van beton bestaan al enig tijd. Het bouwen met legoblokken van geperste modder voor bijvoorbeeld woningen is uniek in de wereld. Bijzonder is het low-tech karakter van de techniek en het bouwen met (gratis) uitkomende grond of baggerspecie uit nabijgelegen rivieren. Als NETICS zijn we het enige bedrijf in de wereld dat zich met deze technologie bezig houdt. Het maken van bouwelementen van ontgraven baggerspecie genereert minimale transportbewegingen en een minimaal beslag op primaire grondstoffen die normaal gesproken worden gebruikt. De legoblokken van baggerspecie zijn daardoor veel goedkoper dan iedere andere oplossing en heeft een significant lagere milieu-footprint dan bijvoorbeeld beton, staal of hout. De legoblokken van bagger zorgen voor een aanzienlijke bijdrage in het reduceren van de CO2 voetafdruk. Door minimaal 90% slib te gebruiken in plaats van beton, wordt er bijna 80% minder (!) kilogram aan CO2 geproduceerd ten opzichte van de productie van een betonnen legoblok!
We zetten de techniek zo laagdrempelig als mogelijk in de markt met als doel dat overal in de wereld de lokale bevolking de blokken zelf kan produceren. We hebben daarvoor een recept- en ontwerpboek ontwikkeld waarin voor alle denkbare bodemsoorten en lokale omstandigheden de ideale combinatie van binder, persdruk en constructiedikte wordt bepaald.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact