Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

Logiqs BV

GreenCube

GreenCube, meerlaagse teeltopstelling

Bedrijfsnaam Logiqs BV
KvK Nummer 61203785
Website www.logiqs.nl
Beschrijving onderneming Levert mobiele teeltsystemen en automatische pallet opslag systemen.
Naam innovatie GreenCube
Beschrijving innovatie Meerlaags telen met slechts 2 machines voor het intern transport. lift om van laag naar laag te gaan en 2D carrier die binnen het platte vlak het intern transport verzorgt en de teeltdragers verplaatst van plantplek naar teeltplek, of van teeltplek naar oogstplek.
Website innovatie http://www.logiqs.nl/greencube
Noodzaak en belang van deze innovatie Om op een schaalbare, flexibele en betaalbare manier onder led verlichting te telen, waarbij teelthandelingen in een werkruimte gedaan worden en groeien in de teeltruimte.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Traditioneel zit er veel intern transport hardware gemonteerd om automatisch intern transport te doen. De carrier doet zijn werk waar het werk is en is vervangbaar bij problemen door een andere carrier.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact