Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

Jacan Holding BV

Doorvaartsluis

Bedrijfsnaam Jacan Holding BV
KvK Nummer 20104203
Website -
Beschrijving onderneming Jacan Holding bv houdt zich bezig met het ontwikkelen van producten om die vervolgens in een nieuwe bv op de markt te brengen. In het verleden heeft J.H.M. van Ham (dga van Jacan Holding bv) de watershell cassettes voor infiltratiekelders, bergingskelders en boomontlastconstructies ontwikkeld en via het bedrijf Waterblock bv succesvol op de markt gebracht. (10e MKB top 100 2010). Na verkoop van Waterblock bv aan zijn zoon, is in 2012 op verzoek van de gemeente Bergen (nh) een oplossing bedacht voor waterpasserende bestrating. De drainvoeg (17e MKB top 100 2013 - ..), de drainbrick (51e MKB top 100 2014- ) en de drainstop (20e MKB top 100 2016) worden geëxploiteerd via Drainvast bv. In 2016 zijn de aandelen Drainvast bv verkocht en wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe innovaties.

Naam innovatie Doorvaartsluis
Beschrijving innovatie Door het toepassen van de doorvaartsluis is er nagenoeg geen stremming meer voor het weg- en scheepvaartverkeer. De verkeersstromen kunnen in 80% van de gevallen gelijktijdig plaatsvinden doordat de brug niet hoeft te worden geopend om het scheepvaartverkeer doorgang te verlenen. Het schip vaart de doorvaartsluis binnen en vaart langzaam door, in de sluis wordt het waterpeil naar beneden gebracht zodanig dat het schip onder de gesloten brug kan doorvaren. Nadat het schip onder de brug is doorgevaren wordt het waterniveau in de sluis weer op het normale niveau verhoogd zodat het schip op dat niveau zijn reis kan doorzetten.

De doorvaartsluis bestaat schematisch uit damwanden en snel draaiende deuren plus een pompinstallatie om het waterniveau te reguleren. De sluis vormt in feite een brede vaargeul die in werking treedt als schepen met een bepaalde hoogte de doorgang naderen. Afhankelijk van de diepgang van het schip zal het waterniveau in de sluis verlaagd moeten worden. Overschrijdt het schip een bepaalde hoogte en/of een bepaalde diepgang dan zal de brug geopend worden. De schatting is dat voor 80% van de schepen de doorvaartsluis kan benutten en de brug niet langer geopend hoeft te worden.
Website innovatie -
Noodzaak en belang van deze innovatie De totale fileschade is in Nederland berekend op € 1,2 miljard op jaarbasis. Een aanzienlijk deel wordt veroorzaakt door openstaande bruggen met piek stremmingen voor de scheepvaart. Het aanbrengen van een doorvaartsluis is geraamd op € 25 tot € 40 miljoen voor een gemiddelde doorgang.
Bij besparingen op brandstof voor scheepvaart- en wegverkeer ligt de terug verdientijd naar verwachting tussen 5 a 10 jaar.
Naast het terugdringen van economische schade door files wordt het milieu door de doorvaartsluis minder belast. De uitstoot van schadelijke stoffen door het stationair draaien van motoren bij files neemt af, eveneens wordt het brandstofverbruik gereduceerd.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Een octrooiaanvraag is ingediend onder nummer 1042085. Het betreft een totaal nieuwe vinding om scheepvaartverkeer en wegverkeer elkaar zonder problemen en oponthoud te laten kruisen.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact