Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

InnovatieFabriek Zuid

Ondernemende organisatie in 100 dagen

Bedrijfsnaam InnovatieFabriek Zuid
KvK Nummer 09115578
Website innovatiefabriekzuid.nl
Beschrijving onderneming We zijn bevrijders van innovatiekracht!

We zijn ondernemersinitiatief met als doel om bedrijven te helpen met de transformatie van werknemersorganisaties naar ondernemende organisaties, met als doel: meer betrokkenheid, veerkracht, groei en uiteraard winst. Kortom: future proof business.
Naam innovatie Ondernemende organisatie in 100 dagen
Beschrijving innovatie Innovatie is niet een taak van een paar mensen, maar de verantwoordelijkheid van velen. Het sleutelwoord is steeds meer: Vernieuwen in plaats van veranderen en/of verbeteren. Bij Innovatiefabriek Zuid hebben we programma’s ontwikkeld om medewerkers te betrekken bij innovatie, om zo ondernemingen te vernieuwen.
Voor ons is de menselijke component dé sleutel voor meer innovatiekracht
en daardoor voor betere resultaten van bedrijven. Dat betekent dat we bouwen op de mogelijkheden en talenten van de deelnemers van ons programma om zo innovatie in het DNA van organisaties te verankeren.
Wij leveren de tools en ondersteuning die mensen nodig hebben om succesvol te zijn.
Ons team is ervaren en daagt continu uit. Ze brengen nieuwe inzichten zodat je niet alleen als mens maar ook als organisatie je volledige commerciële potentieel kunt bereiken. Ons doel bij elke workshop, masterclass of programma is om in de actiemodus te komen. Om zo ideeën en dromen daadwerkelijk waar te maken!

Als deelnemer doorloop je een roadmap (zie bijgevoegde illustratie) en elke stap resulteert in een aantal deliverables die direct in de praktijk te gebruiken zijn

Met het 10% zwerm principe (dit is de stam van een zwerm) worden eigen mensen getransformeerd tot interne ondernemers. Zo veranderen eigen mensen de organisatiecultuur, creëer je betrokkenheid en wordt ondernemerschap in het DNA van de organisatie verankerd. Het huidige talent wordt benut, behouden en uitgedaagd. Je bent weer sexy voor nieuwe medewerkers. Het programma is kort (100 uur in 100 dagen) waarbij nieuwe business modellen meteen en route gerealiseerd worden. Met als uiteindelijk doel future prooff business

Organisaties die deze transformatie zijn ondergaan krijgen daarna het keurmerk ‘Ondernemende organisatie”. Samen met hen creëren we een nieuw ecosysteem/ community van gelijkgestemde organisaties, professionals en kennis. Om zo een de gezamenlijke innovatiekracht en ondernemerschap van alle betrokkenen te vergroten: 1 + 1 = 3.

Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie De continu veranderende ecosystemen vragen om enerzijds een voortdurende open blik naar de markt en anderzijds om innovatiekracht om hier op te kunnen anticiperen.

Als bedrijven zichzelf transformeren van werknemersorganisaties naar ondernemende organisaties, voelen medewerkers zich verantwoordelijk voor het zien van kansen, het realiseren van ideeën en vooral om zaken te doen. Dat geeft bedrijven de innovatiekracht die ze vandaag zo nodig hebben.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Naar onze mening is het geheim van innovatiekracht, dat deze van binnenuit komt, uit de eigen medewerkers dus. In ons 100 dagen programma bevrijden de innovatiekracht van medewerkers en transformeren wij ze tot interne ondernemers (intrapreneurs) en zo transformeert een organisatie van een werknemersorganisatie naar een ondernemende organisatie.

We zijn de enige organisatie die dit op deze manier aanvliegt. Het is een vorm van sociale innovatie en het is een nieuwe vorm van organiseren binnen een bedrijf. Ook wij zelf zijn op deze wijze georganiseerd onder het motto: ‘Practice what you preach.’

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact