Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

Holland ConTech

Construction Technology

Bedrijfsnaam Holland ConTech
KvK Nummer 64942090
Website www.hollandcontech.nl
Beschrijving onderneming Holland ConTech (Construction Technology) is de eerste matchmaker in de bouwsector.

Als innovator wil je weten welke nieuwe technologie er zijn om onderscheidend te werken. Je wilt tot de koplopers behoren. Je wilt kansen creëren. En je wilt in contact staan met de veranderende digitale wereld.

Al ruim 350 startups hebben we geïdentificeerd die relevant zijn voor onze sector. En elke dag komen er nieuwe bij. Holland ConTech verbindt startups met grownups.

Organisaties die experimenteren met startups leren sneller en innoveren slimmer.
Naam innovatie Construction Technology
Beschrijving innovatie Wij matchen 24-uur per dag startups aan grownups in de bouwsector. Dit is de laatste sector op aarde die nog met digitaliseren en nieuwe technologie aan de slag kan gaan.

Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie Jaar in jaar uit pompen bedrijven in de bouwsector miljoenen euro's in innovatie. Uit gewoonte en angst werken deze bedrijven geïsoleerd aan hun innovaties om er uiteindelijk achter te komen dat deze niet relevant, niet haalbaar of niet gewenst zijn. De bouwsector is innovatiemoe. Daarnaast zijn de faalkosten hoog en winstmarges zijn laag, kan sociale innovatie beter, arbeidsproductiviteit kan verhoogd worden en zorgen digitaliseren en nieuwe technologie voor vernieuwing.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Wij zijn de eerste en enige in Nederland die matches maakt tussen startups en grownups in ConTech.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact