Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

Hashimoto.help BV

Hashimoto hart training program

hashimoto.help video programma

Bedrijfsnaam Hashimoto.help BV
KvK Nummer 67131050
Website www.hashimoto.help
Beschrijving onderneming Hashimoto.help verbetert de gezondheid van mensen met Hashimoto thyroiditis door innovatieve eHealth dienstverlening, zoals educatie, vroege diagnostisering, training en counseling. Korte termijn ambitie is het tot stilstand brengen van de ziekte van Hashimoto en op langere termijn richten we ons op preventie en genezing. Hashimoto.help is een Brightlands startup en kandidaat voor het BIF-accelerator programma. Het is een innovatieve hightech start up in life science (eHealth).
Naam innovatie Hashimoto hart training program
Beschrijving innovatie Op basis van een multidisciplinaire benadering wordt de ziekte benaderd als een adaptatie-vraagstuk. Dit is aanvullend op de gangbare aanpak gericht op (hormoon) medicatie, dieet en supplementen. Hashimoto.help voegt interne factoren (persoonlijkheid, cognities, emoties, gedrag) toe aan behandeling. Hashimoto.help werkt evidence-based (Psycho-Neuro-Immunologie).
Website innovatie http://hashimoto.help/online-training/
Noodzaak en belang van deze innovatie Hashimoto is een relatief onbekende auto-immuun ziekte. Het vormt een van de belangrijkste redenen voor hypothyroidism. Het aantal mensen met auto-immuun aandoeningen in algemeen en Hashimoto in het bijzonder stijgt wereldwijd. Hashimoto disease is tot op heden ongeneselijk. Formeel is de ziekte goed behandelbaar met hormoon medicatie. Dit gaat evenwel voorbij aan de praktijk van late diagnose en misdiagnose, bijwerkingen van medicatie en tal van complicaties. De levenskwaliteit en productiviteit van Hashimoto’s staat vaak permanent onder druk. Onze trainingsaanpak richt zich op de oorzaken en niet de gevolgen van de ziekte. Hashimoto.help reduceert onnodig dokters- en ziekenhuisbezoek, reduceert medicijngebruik en draagt zo bij aan een duurzamer zorgstelsel en samenleving. Patient empowerment staat centraal. De keuze voor eHealth services maakt de innovatie bijzonder schaalbaar en op termijn vertaalbaar naar ander auto-immuun ziekten.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel De guided on line training is volledig door Dr. Anna Huysse ontwikkeld en de aanpak is zover bekend uniek in de wereld.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact