Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

GoodFuels

Duurzame, geavanceerde brandstof

Bedrijfsnaam GoodFuels
KvK Nummer 64135802
Website www.goodfuels.com
Beschrijving onderneming GoodFuels is leverancier van -, en marktmaker voor duurzame biobrandstoffen voor die transportsegmenten die weinig tot geen alternatieven hebben voor het verlagen van hun carbon footprint (scheepvaart, spoorvervoer, zwaar wegtransport en industriële applicaties) - geheel in lijn met de SER brandstofvisie. Uniek voor GoodFuels zijn de garanties die zijn ingebouwd rondom de duurzaamheid van de geleverde brandstoffen. GoodFuels is als enige Nederlandse brandstofleverancier in het bezit van zowel ISCC- als RSB-certificering. Middels een onafhankelijke sustainability board, waarin zowel wetenschappers als NGO’s vertegenwoordigd zijn, wordt GoodFuels voorzien van een bindend advies rondom de grondstoffen waaruit de biobrandstoffen geproduceerd worden. Hiermee wordt de reputatie van de klant beschermd.
Naam innovatie Duurzame, geavanceerde brandstof
Beschrijving innovatie De duurzame, geavanceerde brandstof is een innovatie, omdat het verschilt ten opzichte van de eerste generatie biobrandstoffen. Deze eerste generatie brandstoffen, ook wel bekend als FAME (Fatty Acid Methyl Esthers) bevatte zuurstofmoleculen in het eindproduct, waardoor er bij stilstand vlokvorming in de motor op ging treden. Daarnaast werd de eerste generatie vaak gemaakt van grondstoffen als koolzaad of mais.

Onze geavanceerde duurzame biobrandstoffen zijn om verschillende redenen beter. Ten eerste worden de biobrandstoffen gemaakt van pure afvalstromen, zoals UCO (Used Cooking Oil, ook wel afgewerkt frituurvet), of reststromen van de papier- en pulpindustrie. De grondstoffen concurreren dus niet met voedselproductie, en stimuleren geen ontbossing. Daarnaast is het proces om biobrandstof te maken anders dan die van de eerste generatie. Er wordt gebruikt gemaakt van hydrogenering, waardoor er een eindproduct ontstaat waar geen zuurstofmoleculen inzitten. Dit eindproduct (Hydrotreated Vegetable Oil of HVO) kent veel voordelen. Het is een synthetische diesel die zeer schoon is voor de motor: geur- en kleurloos, en kent lange tijd bij stilstand in de motor gelaten worden zonder problemen. De geavanceerde biobrandstoffen zijn goed voor het milieu. Wanneer er gemeten wordt van well to wheel, treedt er een CO2 reductie van 85-90% op. Daarnaast bevat de brandstof geen sulfur, wat een groot voordeel is voor de scheepvaart, en verminderde hoeveelheid NOx en PM. Tot slot is het grote voordeel van deze geavanceerde biobrandstof dat deze 'drop-in' is: zonder aanpassingen aan motoren of vaartuigen kan deze in bestaande motoren gebruikt of bijgemend worden.

Tot slot is GoodFuels als leverancier uniek in zijn soort. GoodFuels garandeert een zeer duurzame kwaliteit van de geavanceerde biobrandstoffen naar zijn klant. Grondstoffen zoals palmolie wordt niet mee gewerkt, ook al zou dit kostenverlagend werken. Het milieu speelt een centrale rol. Daarnaast kijkt GoodFuels altijd samen met de klant op welke manier er een goede business case bij de inzet van biobrandstof te maken is. Zo werken wij op dit moment veel samen met baggerbedrijven zoals Boskalis en Van Oord, omdat met de inzet van biobrandstof een CO2- reductie behaald wordt, waardoor deze bedrijven grotere kans maken om de tenders te winnen.
Website innovatie http://edition.cnn.com/videos/world/2017...
Noodzaak en belang van deze innovatie In de transportwereld zijn er veel mogelijkheden voor een duurzame toekomst. Elektrisch rijden of waterstof biedt echter niet voor alle segmenten een oplossing. Voor zwaar wegvervoer en scheepvaart is de overgang naar deze vormen van duurzame energie te groot. Voor elektrisch varen zou een dergelijk grote en zware accu nodig zijn dat dit op dit moment niet realiseerbaar is. Elektrisch varen alsmede waterstof zijn alleen duurzaam op het moment dat de opwekking hiervan op een duurzame manier gebeurt. Met name het produceren van waterstof is momenteel nog een zeer kostbaar en energierijk proces. Tot slot is er nog LNG, maar LNG blijft een fossiel product, wat overigens hoge investeringskosten met zich meebrengt.

De scheepvaart is op dit moment een van de meest vervuilende sectoren, en is niet meegenomen in het Parijs COP21 klimaatakkoord. Alleen op het gebied van sulfur zijn er zones ingesteld waarbij hier op gelet moet worden. CO2 speelt helaas binnen de scheepvaart nog geen grote rol, terwijl er binnen de scheepvaart gebruik gemaakt wordt van zware stookolie - het onderste restproduct van de fossiele olieproductie.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel GoodFuels

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact