Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

Fotein BV

Cool Research on the Move

Cool Research on the Move

Bedrijfsnaam Fotein BV
KvK Nummer 65479513
Website www.fotein.nl
Beschrijving onderneming Fotein (Food Technology Innovation) is een R&D-bedrijf opererend in de Agri- en Food sector met een focus op bewaar- en transporttechnologie voor verse producten. Wat doen we?

We zijn enthousiaste ‘jonge honden’, markt-gedreven, praktijkgericht, en doen onderzoek met als doel te komen tot een marktoplossing. We doen dus geen ‘onderzoek om het onderzoek’. We hebben 20 jaar ervaring met het opzetten en financieren van R&D-projecten. Fotein beschikt over een groot, internationaal, netwerk. Dit helpt ons zowel in de ontwikkelingsfase als in de commerciële fase van de productontwikkeling.
1.We initiëren en begeleiden onderzoeksprojecten, en voeren ze uit in samenwerking met onderzoeks- en praktijkpartners.
2.We ontwikkelen tailormade producten en zetten ze in de markt.
Naam innovatie Cool Research on the Move
Beschrijving innovatie Fotein gaat een zeecontainer inrichten voor onderzoek op het gebied van fruitbewaring op locatie. Het gaat om een faciliteit met 12 experimentele containers, elk voor de bewaring van 4 kratten met ieder 18 kg fruit. De containers worden individueel gekoeld met een nog te ontwikkelen glycol/water koelsysteem. Daarbij zullen de containers dynamisch gas-geconditioneerd worden, op basis van de respiratiewaarden van het betreffende fruit (een systeem dat gepatenteerd is). In dit opzicht zal de mobile onderzoeksfaciliteit uniek zijn in de wereld. De bedoeling is de container na ontwikkeling te verhuren aan universiteiten of onderzoeksinstellingen. De container zal tevens een testfaciliteit zijn voor nieuwe sturingsalgoritmen. Condities in de containers zullen bijvoorbeeld door de tijd heen programmeerbaar zijn. Maar ook de dynamische sturing van condities, waarbij de laagst mogelijke zuurstofwaarden bereik kunnen worden, zal uitgebreid getest worden, en rijp gemaakt worden voor bewaring in bewaarcontainers. Dit project in aangevangen in 2016.
Het gaat om een container voor een onderzoeksstation met individueel glycol/water gekoelde bewaarbakken. Het systeem is uitgerust met Advanced Control of Respiration (ACR): dynamische CA bewaring, flexibele conditionering van O2. De container kan geheel op afstand bediend worden.
We gaan uit van bakken met een waterslot, waarin druk vrij bewaard kan worden. Theoretisch moet dit kunnen werken
ACR, glycolwater koeling, geïntegreerde sturing van CA en koeling, programmeerbare CA condities.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie Onderzoek met verse producten op locatie kunnen doen. Op dit moment wordt fruit vaak naar Nederland gebracht om onderzoek aan te doen, echter het transport stoort de resultaten van dit onderzoek, met name in ontwikkelingslanden.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Er is geen vergelijkbaar object. De bewaarcontainers met glycol-koeling worden nieuw ontworpen en kennen geen gelijke. Bewaarcontainers met dynamische bewaring zijn eveneens uniek. Maar zelfs het idee van een mobiel bewaarlaboratorium kennen wij niet in de postharvest wereld.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact