Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Nieuws

Evalan BV

bGrid

Bedrijfsnaam Evalan BV
KvK Nummer 32111035
Website www.evalan.com
Beschrijving onderneming Evalan is een innovatief IoT-bedrijf gevestigd in Amsterdam dat zich richt op toepassingen waarbij meetgegevens op afstand real-time worden verzameld, verwerkt en beheerd. Bij deze toepassingen worden state-of-the-art communicatie technologieën en internet applicaties ingezet. Evalan werkt veelal samen met klanten aan de ontwikkeling en implementatie van deze systemen, en beheert deze systemen daarna voor deze klanten. Evalan biedt deze toepassingen aan zorginstellingen, industrie, commercieel vastgoed, overheid en onderzoeksfaciliteiten in 30 landen wereldwijd. Evalan’s team bestaat uit ingenieurs met specialisaties in elektrotechniek, software, werktuigbouwkunde en industrieel ontwerpen.
Naam innovatie bGrid
Beschrijving innovatie bGrid is een innovatief IoT-systeem voor gebouwen. Dit systeem combineert technische functies met gebruikersinteractie functies: het meet variabelen zoals temperatuur, lichtintensiteit, geluidsintensiteit, relatieve vochtigheid en CO2-concentratie in een gebouw, verzamelt deze gegevens draadloos en in real-time en stelt ze ter beschikking aan andere (gebruikers-) systemen. Daarnaast kunnen technische systemen worden aangestuurd, zoals LED verlichting. De sensoren in deze oplossing werken hierbij niet alleen in "Meet" modus, maar kunnen gelijktijdig worden ingesteld op "Beacon" stand en "Scannen" stand. Dit maakt veel toepassingen mogelijk zoals het volgen van assets, het communiceren met apps op smartphones, het lokaliseren van personen, het begeleiden van personen door een gebouw (indoor positioning), het terugvinden van een auto in een garage, het instellen van een persoonlijk binnenklimaat en het snel vinden van lege werkplekken.
bGrid bestaat uit sensoren, gateways en on-site servers, en omvat ook een Cloud applicatie. Het systeem kan worden ingezet in kantoorgebouwen, winkelpanden, ziekenhuizen en scholen. Evalan implementeert deze oplossingen onder andere in gebouwen van OVG Real Estate, Unilever, Drenthe College en Rijksvastgoedbedrijf.
Website innovatie https://evalan.com/projecten/ovg-real-es...
Noodzaak en belang van deze innovatie Met bGrid wordt een gebouw een instrument voor de gebruiker, waardoor werknemers met meer plezier naar kantoor gaan, meer persoonlijke comfort ervaren op hun werkplek, de productiviteit en sociale cohesie toenemen en de duurzame inzetbaarheid van werknemers wordt vergroot door minder uitval. De binding met het bedrijf wordt versterkt en er kan meer worden gestuurd op individuele duurzaamheid (footprint).
Door real-time gegevens te verzamelen, ontsluit het systeem toepassingen die in moderne kantoorgebouwen onontbeerlijk zijn voor het welbevinden van de gebruiker, zoals het snel vinden van een beschikbare werkplek en parkeerplek, het instellen van een persoonlijk binnenklimaat, het eenvoudig lokaliseren van collega’s en het vinden van lege vergaderkamers op basis van real-time gebruik. Gebruikers worden beter toegerust met meer comfort en een meer gepersonaliseerde werkplek, waardoor de werknemerstevredenheid groter wordt, uitval vermindert en de productiviteit toeneemt.
Daarnaast levert het systeem verbeteringen op in facility management. De beheerder kan efficiënter onderhoud verrichten door apparaten sneller te vinden en door te voorspellen wanneer onderhoud aan apparaten nodig is door beter inzicht te krijgen in het feitelijke gebruik van apparaten. Ook krijgt de beheerder meer grip op energie-management, is individuele footprint monitoring mogelijk en kunnen schoonmaakwerkzaamheden worden afgestemd op daadwerkelijk gebruik.
Eigenaren van een gebouw kunnen beter sturen op een efficiënter gebruik van gebouwen (door de lege werkplekken real time te meten en monitoren), meer comfort en flexibiliteit bieden aan gebruikers en individuele werkplekken verhuren met eigen instellingsmogelijkheden.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel bGrid is nieuw en origineel vanwege de unieke combinatie van technische functies met gebruikersinteractie en real-time asset tracking. Deze combinatie van functionaliteiten in een intelligent sensor netwerk wordt gerealiseerd door sensoren te gebruiken die interactie mogelijk maken met aanwezige gebruikersapparatuur, gegevens real time verzamelen en de interactie regelen via applicaties. Door real-time informatie te gebruiken, is het mogelijk om direct te reageren en te anticiperen.
Daarnaast wordt dit systeem volledig op maat gemaakt en onzichtbaar geïntegreerd in het gebouw.
Tenslotte is dit een compleet systeem met slechts één user interface en één netwerk. Een oplossing voor nu en eenvoudig uit te breiden met nieuwe functionaliteiten in de toekomst.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact