Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

ECOseals BV

Mobiele vloeistofdichte vloer voorziening

Bedrijfsnaam ECOseals BV
KvK Nummer 58532811
Website www.ecoseals.eu
Beschrijving onderneming ECOseals is een kennisgedreven vernieuwer van bodembeschermende voorzieningen en maatregelen
Naam innovatie Mobiele vloeistofdichte vloer voorziening
Beschrijving innovatie Binnen het vakgebied 'Bodembescherming' zijn voor vrijwel alle bedrijven, wettelijke regels en voorschriften opgenomen, om te voorkomen dat vuile (bedrijfs- ) vloeistoffen in de bodem wegvloeien. Dikwijls zijn daar vloeistofdichte voorzieningen voor vereist die meestal van beton zijn gemaakt. Beton heeft zich als constructie wel bewezen, maar in combinatie met de functie van vloeistofdicht blijven er tal van problemen bestaan. Beton verweert, scheurt, blijft poreus, is chemisch niet resistent, het verbrokkelt, onthecht en heeft bij aanleg een zware fundering nodig met bijkomend grondwerk. Aard en nagelvast derhalve met veel onderhoudskosten en een relatief beperkte levensduur. ​ De innovatie bestaat uit een eigen ontworpen en gepatenteerde (NL2015687 en PCT/NL2015/050757) mobiele vloeistofdichte vloervoorziening van vezel-versterkt composiet als substituut voor o.a. vloeistofdichte betonvoorzieningen. Het ontwerp is van bewezen technologie (levensduurverwachting is ca. 30 tot 60 jaar) en biedt tal van nieuwe mogelijkheden zoals o.a. flexibiliteit, duurzaamheid en kostenbeheersing. De productvoordelen zijn talrijk. Het product kan eenvoudig (dus bovengronds) op een bestaande erfverharding of in een hal worden gelegd. Het geheel is onderhoudsarm, veel sterker maar ook zeer veel lichter dan beton. Het geheel is relatief gemakkelijk te plaatsen, te transporteren en te herplaatsen. Het is duurzaam bestand tegen statische en dynamische belastingen (verkeersklasse 600 of wel betaald ten aslasten van ca. 20 ton) en duurzaam bestand tegen thermische, fysische en chemische invloeden. Het is daardoor sterk onderscheidend ten opzichte van de gangbare praktijk voor bodembescherming met betonnen voorzieningen.​ Op- en aan het composietsysteem zijn eenvoudig tal van additionele voorzieningen te monteren, zoals spatschermen, bovengrondse riolering en afvoer, maar is ook een complete mobiele wasinstallatie of tankinstallatie mogelijk met een separate opvang- en behandeling van het proceswater in een eveneens bovengronds geplaatste afscheider en overige voorzieningen.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie De footprint van CO2 uitstoot voor vezel versterkt composiet is meer dan 50% geringer t.o.v. beton (e.e.a. volgens openbare publicaties). Het restmateriaal is chemisch inert. De vloervoorziening is ontworpen volgens het cradle tot cradle principe. ​De ontworpen en aan de markt aangeboden mobiele vloeistofdichte vloervoorziening veroorzaakt niet alleen een trendbreuk in de vorm van duurzaamheid, vorm, flexibiliteit of gebruiksgemak maar wordt ook in een unieke 'operationele leasevorm' (huur) aan de markt aangeboden, inclusief additionele voorzieningen. Hieraan ligt de doelstelling ten grondslag om aan een ondernemer (i.c. een bedrijf) een optimale of maximale gebruikswaarde te bieden van een voorziening in plaats van louter hardware volgens de wettelijke voorschriften. Hiermee wordt ook de frustratie bij een ondernemer weggenomen die weliswaar een voorziening heeft aangeschaft, maar vervolgens toch nog te maken krijgt met stagnatie, herstel- en onderhoudskosten, bevoegde gezag, inspecties e.d. Dát is een voorname trendbreuk met de gangbare werkwijze. Kortom: Deze toepassing neemt alle voor de ondernemer dikwijls branchevreemde aspecten weg, die door wet en handhaving afgedwongen worden. Het concept beoogt de ondernemer en onderneming te ontzorgen met een mobiele en duurzame vloeistofdichte voorziening, flexibel in gebruik, en met een voor de onderneming optimale keuze uit beschikbare additionele voorzieningen en onderhoud, volgens de eisen, all in en off balance.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel ECOseals BV is de bedenker en ontwikkelaar van dit concept. Een mobiele vloeistofdichte vloer als substituut voor de gangbare betonvloeren, bestond eenvoudigweg niet. Met dit unieke concept verkrijgt een ondernemer maximale flexibiliteit door de mobiliteit van de voorziening, maar verkrijgt tevens een voorziening die zeer sterk is, veilig, chemisch bestendig en geen gebreken meer vertoont. Tegelijkertijd wordt ook de afvalwaterbehandeling bovengronds en op een innovatieve wijze geborgd. Ook uniek is om de mogelijkheid om de gehele configuratie te huren of te leasen. ECOseals BV is de enige aanbieder van deze mobiele vloeistofdichte composietvloer en heeft een patent verkregen met 100% score op nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid.
'

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact