Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

Clean Water Agency

Combifiltratie

Bedrijfsnaam Clean Water Agency
KvK Nummer 000036714704
Website www.cleanwateragency.com
Beschrijving onderneming Pionier en specialist in waterzuivering en hergebruik
Naam innovatie Combifiltratie
Beschrijving innovatie De combifiltratie is een koppeling van verschillende duurzame filtratiesystemen waardoor bloemen- en bollentelers hun afvalwater veilig kunnen hergebruiken. Hierdoor stopt de lozing van afvalwater en daalt de vers waterinname met 80+%, met alle positieve effecten voor milieu en kostenpositie van dien.
Website innovatie https://www.facebook.com/cleanwateragenc...
Noodzaak en belang van deze innovatie De bloemen- en bollenindustrie staat door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te boek als verontreinigend. Hergebruik van afvalwater was tot op heden - door o.a. schimmels en virussen - erg lastig. Onze combifilter zuivert het water in een aantal stappen en maakt het geschikt voor veilig hergebruik.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel De individuele filters bestaan al even, maar in deze configuratie is wel degelijk nieuw. De combinatie levert bijzonder grote voordelen voor de boeren en milieu.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact