Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

Classi BV

Classi

Schermen van de Classi app

Bedrijfsnaam Classi BV
KvK Nummer 65251172
Website https://classi.nl/
Beschrijving onderneming Classi B.V. (born global) ontwikkelt class management software voor trainers/instructeurs/leraren en hun cursisten en is wereldwijd actief. Instructeurs oefenen het liefst hun passie uit, het geven van hun cursus. Classi regelt de rest.
Naam innovatie Classi
Beschrijving innovatie Our software is the future in the sector of Class Management and consequently one of the best ways to keep connected with your students or class.

Classi is more than just a mobile application system that provides information about your students or classes. Classi also includes features which could help you become a better teacher, a better accountant, a better marketer, a better communicator and much moreā€¦
Website innovatie http://classi-app.com/
Noodzaak en belang van deze innovatie Deze innovatie zorgt voor een significante verhoging van productiviteit onder trainers/instructeurs in het uitoefenen van hun passie. De Classi software ontlast instructeurs in alle randzaken en brengt focus terug.

Onze eerste stap is een wereldwijde lancering met ongeveer 2,5 miljoen gebruikers binnen 1 sport. Vervolgens zullen we onze horizon verbreden en deze vernieuwing proberen door te voeren binnen meerdere sporten, en ook andere sectoren. Onze ambitie is om een functionele Class Management tool te lanceren voor elke instructeur en docent. Druk maken om management randzaken als (financiele) administratie, informatieverspreiding, en aanwezigheid van cursisten is verleden tijd. Persoonlijke klantenbinding daarentegen is belangrijker dan ooit. Classi begrijpt dit, Classi is de toekomst van elke instructeur.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Classi is veruit het meest uitgebreide Class Management systeem momenteel te vinden.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact