Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

Blue Carpet Group BV

Profile Manager

App

Bedrijfsnaam Blue Carpet Group BV
KvK Nummer 32154078
Website www.bluecarpet.nl
Beschrijving onderneming Blue Carpet ontwikkelt Total Talent Management Software waarmee organisaties in staat zijn het maximale rendement uit talent te halen: "Show, indicate and engage talent."
Naam innovatie Profile Manager
Beschrijving innovatie Profile Manager is een platform dat individuen faciliteert om inzicht te krijgen in hun talent en loopbaan met allerlei zeer vernieuwende functies en technieken, voornamelijk gebaseerd op big-data . Het biedt de mogelijkheid om een verrijkt profiel op te bouwen dat inzicht in vaardigheden en competenties geeft, dit flexibel en veilig te kunnen delen en te verrijken met
testuitslagen en feedback. Daarnaast biedt het inzichten als de waarde van het profiel, relevante arbeidsmarkttrends, ontwikkelmogelijkheden en carrièrekansen. De rijkheid van het profiel biedt tevens unieke inzichten voor werkgevers om de beste talenten te selecteren.
Website innovatie https://bluecarpet.nl/prmincompany
Noodzaak en belang van deze innovatie De meerwaarde voor gebruikers is per gebruiker verschillend:
Individu: met Profile Manager streeft Blue Carpet ernaar om het inzicht in de eigen talenten en vaardigen te vergroten, maar ook om dit over te kunnen brengen op huidige en potentiële werkgevers.
Werkgevers: voor het maken van goede beslissingen is goede informatie van cruciaal belang, juist daarin is Profile Manager uniek. De hoeveelheid en rijkheid aan data van de 'pool' met werknemers en kandidaten biedt ongekende en uitgebreide mogelijkheden.
Maatschappij: met Profile Manager levert Blue Carpet een actieve bijdrage aan de uitgangspunten van de participatie maatschappij. Door het individu een applicatie te geven waarmee hij zelf zijn zelfbeeld kan ontdekken, aanscherpen en toetsen aan de arbeidsmarkt werken individuen actief aan hun duurzame inzetbaarheid.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Onder het adagium “garbage in = garbage out” is het aloude curriculum vitae (cv) niet hetgeen wat gaat leiden tot een succesvolle match. Om te komen tot deze zo broodnodig succesvolle matching is het goed geprofileerd krijgen van het individu de sleutel. Dit betekent dat ieder individu een platform dient te krijgen waar zijn/haar unieke talent inzichtelijk wordt. In het goed geprofileerd krijgen van individuele talenten liggen de nodige uitdagingen. Ten eerste vraagt dit een actieve bijdrage van het individu zelf, dus deze dient geactiveerd te worden. Ten tweede dient de taal van het cv gevangen te worden in een geheel van automatisch te genereren vaardigheden en competenties, hetgeen wij een semantisch DNA noemen. Er zijn ook vele situaties waarin er (nog) geen reguliere cv-opbouw is en daar is een alternatief voor nodig. Ten slotte dient het profiel opgebouwd te kunnen worden uit andere bronnen dan de eigen invoer van een cv en zal met social mining en big data aggregatie een profiel en arbeidsmarktpositie gegenereerd dienen te worden.

Het Mckinsey global institute heeft in 2015 onderzoek gedaan naar de talent softwaremarkt en deelt deze in op basis van drie impactcategorieën: recruiting & talent acquisitie, managen van individueel- & groepstalent en plannen voor de toekomst. Daarnaast zijn voor elk van deze
categorieën mechanismen opgesteld waarmee zij hun doel bereiken en worden er voorbeelden gegeven van platforms die in mei 2015 actief waren. Maatwerk voor iedere kandidaat kent als enige nog geen enkel voorbeeld van een actieve partij en dit is juist de plek die Blue Carpet met Profile
Manager wil innemen, zij bestempelen dit dan ook als een whitespot in de markt.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact