Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

Biomygreen BV

Mycoat

Zaad voorzien van een coating

Bedrijfsnaam Biomygreen BV
KvK Nummer 61640824
Website www.biomygreen.com
Beschrijving onderneming Biomygreen is een onafhankelijk adviescentrum in duurzame bodemtechnologie voor de optimale ontwikkeling van planten, bomen en gewassen. Biomygreen is expert op het gebied van de verwerking, toepassing en isolatie van (goedaardige) bodemschimmels voor de groei van planten en bomen en de teelt van gewassen. Het centrum is vernieuwend in technieken en producten in de toepassing van bodemleven, in het bijzonder van mycorrhizaschimmels. Optimalisatie van bodemcondities en toepassing van bodemorganismen in bodems staat centraal. Biomygreen biedt daarvoor een gedegen aanpak, die uitgaat van advies voorafgaand aan de toepassing van mycorrhizaschimmels, en gerichte nazorg met betrekking tot o.a. wortelontwikkeling.
Naam innovatie Mycoat
Beschrijving innovatie Adviescentrum Biomygreen heeft een methode ontwikkeld voor het coaten van zaad met mycorrhizaschimmels: Mycoat. De aanleiding daarvoor was dat vanuit de markt de vraag naar duurzame en gezonde producten van hoge kwaliteit met minder gebruik van kunstmest en pesticiden toeneemt. Telers willen hoog productief blijven produceren. Biomygreen speelt hier op in door de ontwikkeling van een innovatieve zaadcoating. Met de ontwikkeling van de innovatieve zaadcoating MyCoat wordt toepassing van goedaardig bodemleven gemakkelijk gemaakt: óp het zaad. Deze coating, die bestaat uit natuurlijke stoffen, maakt het toepassen van goedaardig bodemleven in de landbouw praktisch en (kosten)effectief.
Website innovatie http://www.biomygreen.com/zaadcoating-me...
Noodzaak en belang van deze innovatie De vraag naar duurzaam en gezond geproduceerd voedsel neemt toe. Regelgeving verandert waardoor gebruik aan kunstmest steeds meer restricties krijgt. Supermarkten zien graag het gebruik aan pesticiden in teelten gereduceerd. Dit zijn de hedendaagse issues waar telers mee te maken krijgen. De interesse van telers in alternatieven neemt dan ook toe. Een alternatief is gebruik maken van bodemleven. Met de inzet van gunstig bodemleven kunnen gewassen ook worden bemest: biologische bemesting, en kan de weerbaarheid van bodem en planten worden verhoogd: natuurlijke weerbaarheid. Deze biologische bemesting en natuurlijke weerbaarheid kunnen kunstmest en pesticiden in toenemende mate vervangen. Van het bodemleven maken mycorrhizaschimmels deel uit. Deze schimmels vormen de cruciale schakel tussen bodem en planten. Terwijl ander gunstig bodemleven nutriënten beschikbaar maken, zijn het de mycorrhizaschimmels de nutriënten overbrengen naar de planten. Het toepassen van de schimmels is met de huidige methodes bewerkelijk. Telers hebben behoefte aan praktische oplossingen. Met de ontwikkeling van de innovatieve zaadcoating MyCoat is het mogelijk om zaden met de mycorrhizaschimmels erop gecoat in één keer te zaaien. Telers kunnen hun zaad insturen naar Biomygreen, die de schimmels met passende apparatuur aanbrengt.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Biomygreen is de eerste organisatie in Nederland, die een duurzame zaadcoating met mycorrhizaschimmels heeft ontwikkeld, en op de markt heeft gebracht.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact