Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

BMD Advies Rijndelta

LocisSpotter

Bedrijfsnaam BMD Advies Rijndelta
KvK Nummer 24352986
Website www.bmdadviesrijndelta.nl
Beschrijving onderneming Adviesbureau milieu, ruimte en arbeidsomstandigheden
Naam innovatie LocisSpotter
Beschrijving innovatie vroegtijdig signaleren van kansen en bedreigingen in uw omgeving
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie Ondernemers worden actief geïnformeerd over ruimtelijke ontwikkelingen in hun omgeving. Ze kunnen hierdoor inschatten of ze risico lopen of kansen missen. Hun inspraakrecht blijft gewaarborgd.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel De dienst koppelt openbare data (besluiten, bekendmakingen) aan bedrijfsspecifieke wensen en eisen en biedt zo heel laagdrempelig en goedkoop zekerheid en advies aan bedrijven.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact