Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Nieuws

Alexander Israel

de FKOV methode

Bedrijfsnaam Alexander Israel
KvK Nummer 66036682
Website www.alexanderisrael.nl
Beschrijving onderneming Bureau voor coaching en training, bedrijfsopleiding,
Naam innovatie de FKOV methode
Beschrijving innovatie De FKOV methode staat voor 'Focus, Ken, Ontspan, Verleid'. Hiermee kunnen de feiten van emoties gescheiden worden. Het is een unieke methode die waterdicht is en die niemand anders aanbiedt.
Website innovatie http://alexanderisrael.nl/fkov_methode/
Noodzaak en belang van deze innovatie Feiten zijn neutraal en verbinden, emoties zijn waardeoordelen en scheiden. Emoties zijn de basis van alle conflicten - ongeacht grootte, intensiteit, locatie, tijd - tussen mensen. Situaties kunnen zien als neutrale gebeurtenissen, maakt dat er oneindig efficiënter, (kosten)bewuster, klant-, bedrijf-, talent-, mensgerichter gewerkt wordt en verzuim door ziekte, stress of andersoortig zal dalen tot een absoluut minimum.

Het is in het belang het wel-zijn - in de ruimste zin van het woord - van alles op de wereld.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel FKOV is een opeenvolging van 'aha' - momenten. Het is een aaneenschakeling van verwondering, zo voor de hand liggend en daarom nooit écht bekeken. Hierdoor kán een ieder, ongeacht opleidingsniveau, religie, IQ, ervaring óf leeftijd, zijn leven verrijken door met waterdichte methode.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact