Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

Accerion (Unconstrained Robotics BV)

Infrastructuurloze positioneringstechnologie voor mobiele robots

Accerion

Bedrijfsnaam Accerion (Unconstrained Robotics BV)
KvK Nummer 64165914
Website www.accerion.tech
Beschrijving onderneming Navigatieoplossingen voor mobiele robots
Naam innovatie Infrastructuurloze positioneringstechnologie voor mobiele robots
Beschrijving innovatie Accerion’s product bestaat uit een compacte sensor module welke eenvoudig in een mobiele robot geïntegreerd kan worden. Hierdoor is een robot in staat zijn positie in de omgeving nauwkeurig te bepalen. Huidige technologieën maken gebruik van inductielijnen die in de vloer gefreesd worden, magneetjes in de vloer, radio bakens, reflectoren or ander soortige infrastructuur. In sommige buiten applicaties kan GPS gebruikt worden, maar dit is uiteraard niet mogelijk voor binnen applicaties. Het concept is wereldwijd uniek. We worden met regelmaat benaderd door partijen uit binnen en buitenland. Recent ook door 2 top 20 automatiseerders uit de US, waarmee we binnenkort de pilotprojecten starten. De industrie heeft een sterke behoefte aan robots welke vrij hun weg kunnen vinden en dus niet gelimiteerd zijn aan het rijden op vooraf gedefinieerde paden. Daarnaast biedt het infrastructuurloos positioneren grote voordelen op investerings, onderhouds en migratie kosten.
Website innovatie https://youtu.be/QgZu0hnxFr4
Noodzaak en belang van deze innovatie De wereldwijde groei van de bevolking zorgt voor een grotere behoefte aan voedsel en producten. Mobiele robots stellen bedrijven in zowel de logistieke, productieautomatisering en agrarische markt in staat sneller en effecienter producten te produceren. Echter om een mobiele robot te laten positieneren in omgevingen waar geen GPS voorhanden is (binnen, dicht bij gebouwen, of onder bomen) is een andere technologie vereist. De technologie van Accerion stelt robots in staat te positioneren zonder dat daar bij iets de omgeving nodig is. Hiermee is het een enabler voor de huidige en vooral toekomstige markt van mobiele robots.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Het concept is voorzover bij ons bekend wereldwijd uniek. Er is 1 NL octrooi en daarnaast word gewerkt aan een internationale aanvraag.

Bijlagen

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact